Kunstnerintervju #40 – Ivar Papadopoulos Samuelsen

Ivar Papadopoulos Samuelsen deltar med to arbeider på Østlandsutstillingen (V) 2019 på Kunstforeningen Verdens Ende. Skogsfragment 79 og Skogsfragment 73 er kolorerte tusjtegninger på papir hvor utsnitt fra skogen skildres detaljert.

Statement:
Tegningene er ett av rundt 100 verk i et prosjekt jeg har kalt skogsfragmenter, et prosjekt jeg har holdt på med i syv år. Ideen med denne serien er å vise bilder som hvert enkelt er fragmenter/detaljer av den helhet som defineres som skog. Til sammen vever disse bildene et teppe som beskriver det varierte og mangfoldige miljøet den norske skogen består av. Billedmessig og kunstnerisk skal likevel hvert enkelt verk kunne stå for seg selv.
De fleste arbeidene er kolorerte tusjtegninger utført på papir i A3 og A2 format, men det finnes også noen arbeider utført med akryl på lerret. Med støtte fra bl.a. Norsk kulturråd og Illustrasjonsfondet har jeg de siste årene reist på kryss og tvers av Norge slik at serien nå dekker motiver fra alle landsdeler og de fleste fylkene i Norge.

1. Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg har fra tidlig barndom likt å tegne. Det var derfor naturlig at jeg utdannet meg til illustratør og grafisk formgiver. Mesteparten av mitt yrkesaktive liv har jeg arbeid kommersielt innen disse fagene. Underveis ble det gradvis flere utstillinger. For åtte år siden tok jeg endelig spranget fra det kommersielle over til å arbeide som billedkunstner på heltid.

2. Hvor henter du inspirasjon fra i dag?  
Fra flere steder, ofte fra naturen selv, men også fra utstillinger, som jeg anser som en viktig inspirasjonskilde. Jeg kan også bli inspirert av omgivelsene rundt meg og fra ting jeg ser i tidsskrifter.

3. Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 
Nei, dette er første gang på Østlandsutstillingen. Jeg ser det som en ære.

4. Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg har de siste årene arbeidet med en serie tegninger som jeg kaller skogsfragmenter.
Ideen med denne serien er å vise bilder som hvert enkelt er fragmenter / detaljer av den helhet som defineres som skog. Til sammen vever disse tegningene et teppe som beskriver det varierte og mangfoldige miljøet den norske skogen består av. Billedmessig og kunstnerisk skal hvert enkelt verk kunne stå for seg selv.
De fleste arbeidene er kolorerte tusjtegninger utført på papir i A3 og A2 format, men det finnes også noen arbeider med akryl på lerret. 
Serien, som nå er i ferd med å avsluttes, består av over 100 verk som dekker motiver fra alle landsdelene og de fleste fylkene i Norge.                                                

5. Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Ja, si det? Jeg har flere ideer, men vet ikke hvor jeg havner.                                                  

6. Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Hvis Østlandsutstillingen fortsatt skal ha en sentral rolle i årene som kommer er det viktig å bevare bredden. Selvfølgelig må man formidle nye trender og uttrykk, det modernistiske og eksperimentelle, men man må heller ikke glemme det figurative og klassiske som dukker opp i nye og gamle former. Med andre ord er bredden etter min mening et av de viktigste kriteriene for å fortsette suksessen og for å unngå at Østlandsutstillingen kun blir forbeholdt en liten krets som forherliger de siste trendene.
Digitale medier vil etter hvert bli en viktigere plattform til å formidle kunsten ut til publikum.