Kunstnerintervju #41 – Merete Joelsen Aune

Merete Joelsen Aune debuterer i år på Østlandsutstillingen og deltar i Østlandsutstillingen (V) 2019 på Kunstforeningen Verdens Ende med to tegninger. I blyant, fargeblyant og akryl på papir kartlegger What She Knew (IV & V) stjernehimmelen over den nordlige og sørlige halvkule.

Statement:
What She Knew (IV & V) kartlegger stjernehimmelen over den nordlige og sørlige hemisfæren. Tegningene dokumenterer samtidig et bestemt øyeblikk i tid og rom da mine tanker var annerledes enn hva de er nå.

I denne uavsluttede serien anvendes todimensjonale astronomiske representasjoner av himmelen som en symbolsk arkitektur for å materialisere en form for selvportrett eller refleksjon. Det er et temperament i det ytre verdensrommet som jeg liker å assosiere med min egne indre verden. Formalt er kartene systematiske, konkrete og stramme, mens de på samme tid står for det motsatte. Noe lik en uhåndgripelig virkelighet som er i stadig forandring og bevegelse.

1.            Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Det var en prosess, eller mange prosesser i og utenfor hodet, før jeg våget å være kunstner i takt med meg selv.

2.            Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
I detaljer, i sammenhenger, i universets arkitektur.

3.            Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg deltar på Østlandsutstillingen for første gang i år og synes det er stas å få være med.

4.            Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
I What She Knew har jeg reartikulert astronomiske kart i et forsøk på å trekke ut en metafor fra det sublime til hverdagens dimensjoner. Jeg er opptatt av å se utover for å se innover, og la stjernehimmelen stå for noe menneskelig.

5.            Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Fremover vil jeg blant annet tegne og male på et prosjekt som tar utgangspunkt i planetarisk nebula (døende stjerner), og skrive på noe som kan kalles en samling med dikt. 

6.            Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Med stadig nysgjerrighet, variasjon og nyanserte blikk.