Kunstnerintervju #42 – Elaine Newman

Elaine Newman er med i Østlandsutstillingen for første gang i 2019. I Østlandsutstillingen (V) 2019 i Kunstforeningen Verdens Ende viser hun maleriet Recollect. Recollect er en del av serien Rememberance, som består av tre malerier hvor Newman jobber med blindtegning.

Statement:
Min arbeidsmetode for tiden er å søke etter tilfeldige hendelser i min kunst gjennom blindtegning. Dette arbeidet er en del av en serie som er basert på den tyske kunstneren Caspar David Friedrich (1774-1840). Det er fristende å vurdere hans kunst fra en ren estetisk vinkel utifra hans romantisk stil, men tiden han levde i var langt fra romantisk og faktisk var de religiøse og politiske omveltningene i Dresden på 1800-tallet kanskje enda mer dramatisk enn de vi opplever i dag.
Med blindtegning skapes det former som blir en tilslørt versjon av originalen. Både Friedrichs åndelige og symbolske verden og hans fysiske verden blir noe annullert. Det som gjenstår er min ubevisste tolkning. Ved å jobbe med blindtegning blir streken ukontrollert og fri. Nye former blir til innenfor Friedrichs komposisjon.
Tilskueren som kanskje ikke kjenner den opprinnelige kunsten, står overfor de ukjente formene og vil forsøke å finne mening i kaoset. Dette kan være i form av nye landskap eller skapninger. Tilskueren vil bruke sin egen kulturelle erfaring for å bestemme hva som er eller ikke er tilstede i arbeidet.

1) Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
My best subject at school was art and crafts.  I had an inspiring teacher and was able to try  out different techniques.  New schools were not so inspiring and my life took a different turn.  A variety of choices lead to moving to Norway in 1986. Where I concentrated on being wife, mother and learning new practical skills for the workplace.  In 2014 I finally returned to full time art, first as a student and now released into the wild!  I try not to wonder too much about what would have happened if I had taken this road 40 years ago.

2) Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Inspiration comes from many sources, but history and books are important to me, and running through my thoughts is often how we as people make our way through out lives and the choices we make.

3) Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
I have not taken part before and am very grateful to have been chosen, especially in this the 40th anniversary of Østlandsutstillingen.

4) Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
This piece is part of a series of three called Remembrance. During the time I was working on this series the 100 year anniversary of the end of WWI was much in the news and my thoughts were often with how people cope with such times.  I had been studying Casper David Friedrich and the period of his life, 1774 to 1840.  The French Revolution and its aftermath in Europe were a backdrop to a large part of Friedrich´s life.  Was the stillness of his work one way to cope with the political turmoil of the times? My blind drawing of his  work, creates new forms and shapes blurring the original and from these the modern observer can build their own ideas based on modern realities. 

5)  Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
At the moment I am deciding whether to follow up the Remembrance series with further blind drawing of either Dutch interiors or musicians, but I also have some other project possibilities which keep pressing their way forward.  There is no shortage of ideas only time.

6) Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
I think it is important that professional artists are responsible for the choice of works.
I like open calls and the widely varying forms of art that can be represented.  For artists like myself, who have not followed the traditional route to the profession, open calls are an important chance to be included and seen with professional artists of long standing.