Kunstnerintervju #44 – Patrik Berg

Patrik Berg viser arbeidene Landscape with bat and horse, Landscape with plants og Landscape with Bear i Østlandsutstillingen (V) 2019 på Kunstforeningen Verdens Ende. De tre kobberetsningene er figurative og ekspressive landskaper med dyr, hvor Berg har drevet kunstnerisk forskning rundt flaggermus og planter.

Statement:
Jeg arbeider med tegning og grafikk, er interessert i kunstgrafikkens estetikk og tegning som en form for språk. Mitt arbeid kan plasseres i en figurativ tradisjon men jeg er samtidig opptatt av bildets abstrakte kvaliteter. Jeg henter sjeldent direkte visuell inspirasjon fra andre bilder, men blir kunstnerisk inspirert av tidlig modernistisk kunst, vitenskapsdokumentarer, eldre kirkemaleri og såkalt outsider art.
Min kunst omhandler ofte eksistensielle problemstillinger knyttet till økologi og samfunn. Det finnes et lett allegorisk aspekt i noen av mine arbeider, men jeg prøver først og fremst å gjennom form og stemning skape en visuell poesi. Å nå en ordløs kjerne.

Intervju:
1) Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Var glad i att tegne o male som liten sen sökte jeg kunstskule.

2) Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Naturen o världen o historien og vitenskapsdokumentarer og minnen.

3) Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg deltog i 2018, det er flott att få vare med i år igen på jubileum.

4) Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg viser tre etsninger fra 2018, expressive landskapsbilder der jeg bedrivit kunsterisk forskning kring flaggermöss og planter.

5) Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jobber med mange små malerier till Got it for cheap på galleri Golsa i August, og trur jeg har en utstilling sammen med en av verldens beste mezzotintkunstner, Erling Valtyrson i 2021, ventar bare på bekreftelse fra galleriet, föruten om det har jeg lyst att lage noe svære etsninger i färg.

6) Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Den kunne kanske flytte in på Kunstnerförbundet i Oslo, har skikkelig lyst att vise mine ting der