Kunstnerintervju #48 – Ingrid Lilja Arntzen

Ingrid Lilja Arntzen stiller ut det grafiske arbeidet Mann med hatt fra 2018 hos Norske Grafikere. Arbeidet måler 29×18 cm og er laget i
dyptrykk teknikk på papir.

1. Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg er kunstner i dag fordi jeg aldri sluttet å leke med ord, lyd, bilder og rytmer.

2. Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Jeg lar meg inspirere av mange ting, kan være alt fra en politisk tekst til en ensom sky.

3. Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Det er første gang jeg deltar på Østlandsutstillingen i år. Det er fint å bli valgt ut av en fagjury og delta på jubileumsutstillingen.

4. Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg stiller ut et dyptrykk som er trykket for hånd i en kobber-trykkpresse. Jeg bruker tre plater på hvert bilde, gul, magenta og cyan. Motivene lages i digitalt tegnebrett, men også direkte i platene.

5. Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg åpner utstilling i Ålesund Kunstforening 29. februar 2020.

6. Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Jeg tenker at hele billedkunst-feltet befinner seg i en utsatt posisjon. Hvordan skal langsomhetens kunstuttrykk overleve i kakofonien av uartikulerte bilder som vi overstrømmes av? Her er det mange spennende utfordringer å gripe fatt i.