Kunstnerintervju #5 Arne Revheim

I dag presenteres Arne Revheim som deltar med 4 verk på Østlandsutstillingen 2018: Tenkaren, 2018, 70×50; Grunnform, 2017, 60×40; Rosa vinter, 2018, 60×40; Grina, 2018, 60×40. Arbeidene er laget i tresnitt og vises i Vestfossen Kunstlaboratorium. 

Arne Revheim: tenkaren_2018_70x50_grafikk

1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg oppdaget det på Universitetet i Bergen under en forelesning i sosialøkonomi. Det var en omvendt oppdagelse hvor jeg fikk en erkjennelse av hva jeg ikke ville bli. Via en glede av å «kunne» tegne havnet jeg omsider i kunsten.

2)    Hva er utfordringen å jobbe som kunstner i dag?
Økonomi

3)    Hvor henter du inspirasjon og idéer fra?
Andre kunstnere, musikk og natur.

4)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og Hva betyr det for deg å stille ut på Østlandsutstillingen?
Ja. Det betyr at noen har funnet kvaliteter i mine arbeider og liker det jeg gjør. Det er alltid hyggelig uansett. Dessuten får jeg vist arbeidene mine til folk som sannsyligvis ikke først og fremst kommer for å se ‘en Revheim’.

5)    Er det noe spesielt du ønsker å formidle med kunsten som du viser på ØU2018?
At det visuelle uttrykk er en legetim kvalitet også uten tilsetningsstoffer.
Eg arbeider med tresnitt der eg bruker ein enkel teknikk som m.a. Munch nytta seg av i sin grafiske produksjon. Ei treflate vert saga opp og kvar enkel del påført trykksverte. Kvar del vert lagt tilbake som i eit puslespel og ein trykker alle fargane samstundes. Eg arbeider med grunnleggande ting som farge, form og linjer. Motiva har eg arbeida fram digitalt på ein Ipad. Av eit stort materiale vel eg ut enkelte motiv kor eg meiner farge, form og linjer stemmer samstundes som motivet kan gi assosiasjonar utover det reint formale.

6)    Er det en utstilling eller et kunstnerisk event som du gleder deg til utover sommeren/høsten 2018?
Multippel-utstillingen med over 70 kunstnere på Helium prosjektatelier i Fredrikstad, som åpner 14 juni 2018.

7)    Hvordan ser kunstnerskapet ditt fremover? Har du langsiktige mål eller jobber du fra verk til verk?
Jeg har kun kontroll på jobbingen og forsøker å være flittig hver dag.