Kunstnerintervju #5 – Gunnveig Nerol

Gunnveig Nerol deltar med to mixed media bilder på Østlandsutstillingen 2019 (II) på Røgden Bruk, Finnskogen: Frie Antagelser 3 og Frie Antagelser 4, 2018, tusj, blyant, akryl på kryssfinér plate, 122x80cm. 

Gunnveig Nerol, Frie Antagelser, 2018

 

1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Da jeg gikk på kunstskolen i Kabelvåg 1983-85. Da ble valget tatt. Jeg var en i den første klassen på den nystartede skolen i Lofoten.

2)    Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Jeg arbeider med temaer som forholder seg til den komplekse virkeligheten vi er deltakere i.  Inspirasjon kommer også under arbeidet.  Det er og interessant for meg å prøve meg på nye materialer og metoder for å utvikle mitt uttrykk.

3)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Var med på Østlandsutstillingen i 2008, da også med en utstilling i Lübekk i Tyskland. Det var spennende.  Veldig flott og inspirerende å bli med på Jubileumsutstillingen. Og på Finnskogen har jeg aldri vært tidligere, det blir fint å stille ut der.

4)    Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
«Frie antagelser», to arbeider med mix media på treplate.  Det er abstrakte uttrykk, som jeg har arbeidet med lenge. Det er sammenstillinger av former og støy-elementer.  Vi utsettes for mye støy – informasjons støy – blant annet- hvordan takler vi alt sammen….?

5)    Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Skal ha en større utstilling på Galleri Bergslien i Eidfjord til sommeren, og delta på Tegnetrienallen på Kunstnernes Hus i november, og Prosjektrommet i LNM i august. Travelt år.

6)    Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Østlandet er jo et stort område – fint om deler av utstillingen også ble vist på mindre steder i regionen noen ganger. Tematiske utstillinger er og interessante.  Viktig med formidling til skoler.   Samtidig er kontakt med nære naboland og interessant – f.ex. Sverige…