Kunstnerintervju #52 – Ingebjørn Une Hagen

Ingebjørg  Hagen deltar med Bevinget på Østlandsutstillingen 2019 (VI). Sjablongtrykk er kombinert med collage i dette arbeidet fra 2016 som måler 61x180cm.

Østlandsutstill Ingebjørg Une Hagen Bevinget
  1. Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
    Jeg hadde kunstneren Borghild Rud som vikarlærer på ungdomskolen i forming.
    Hun likte tegningene mine og jeg var i en periode hennes privatelev før jeg kom inn på Kunsthånverksskolen i Bergen. Hun viste meg veien inn i kunsten.

2. Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
I fra naturen og litteraturen. Fra prehistorisk kunst og andre kunstneres verk som f.eks. Jimmie Durham.

3. Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Dette er 4 gangen jeg deltar. Jeg synes det er spesielt ærefult å delta på jubileumsutstillingen sammen med dyktige kunstnere fra Tyskland og Norge.

4. Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Insektenes forbløffende kompleksitet er en vesentlig inspirasjonskilde bade visuelt og i kraft av å være en viktig del av vårt økosystem. I verket Bevinget fremstilles motivene i en monumental kropp med tydelige ornamentale kvaliteter som finnes på insektenes skall og vinger. Teknikken er sjablongtrykk, trykket for hånd på tynt silkepapir og bearbeidet videre til en collage bestående av mange trykk med insektsmotiv.

5. Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg har nettopp gjennomført et stort prosjekt i Galleri Norske Grafikere.
Så for tiden jobber jeg med mindre prosjekter ,dokumentasjon og ny hjemmeside.

6. Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Stort spørsmål.. som jeg ikke har noe klart svar på. Men jeg synes at det som er spesielt fint med Østlandsutstillingen er at den i løpet av et år vises på mange forskjellige steder på Østlandet. At den når bredt ut med flotte verk fra  kunstnere med forskjellige  kunstuttrykk og temaer. At det innfor rammen Østlandsutstillingen inviteres kunstnere fra andre land inn synes jeg er vært å utvikle.