Kunstnerintervju #53 – Inger Hagen

Inger Hagen viser Dangerous Dogs i galleri Norske Grafikere – utstillingen er den sjette jubileumsutstillinge for Østlandsutstillingen. Det grafiske arbeidet fra 2016 er laget med koldnål og måler 41x99cm.

Inger Sigrid Hagen

1.  Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner? 
Jeg har alltid vært en kunstner.  Jeg har alltid likt å tegne og bruke farge av ulik sort.  Det har vært min favorittlek.

2.  Hvor henter du inspirasjon fra i dag? 
Natur er min drivkraft – de organiske formene i det som lever og gror.

3.  Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 
Jeg har bare kommet til 1. juryering tidligere.  Det gir meg ekstra energi til å fortsette min kunstneriske virksomhet.

4.  Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Dangerous Dogs 2 er et arbeid som  består av to koldnålsplater – det ene med strek og det andre med flater.  Bevegelsen og dynamikken er det drivende her.  Om det er spontant tegnede hundeskikkelser, har det også relevans til oss mennesker.  Det viser angrepets råskap.

5.  Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt? 
Det blir flere dyreskikkelser i koldnål/akvatint.  Det er på tankeplanet ennå – et motiv med sauer – inspirert av Bachs musikk.

6.  Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Østlandsutstillingen bør bli langt mer inkluderende.  Det er viktig at hele kunstspekteret blir representert – slik som i år med forskjellige utstillinger på forskjellige steder.  Juryeringen må foregå i en omgang, ikke to.  Det må vises respekt for ulike sjangre .  Det står ikke i menneskelig makt å kvalitetsvurdere seg ned til en ørliten prosent av et stort utvalg.