Kunstnerintervju #54 – Marianne Karlsen

Marianne Karlsen viser tresnittet Uten tittel (åpne opp) fra 2016
(20x30cm) på Østlandsutstillinge 2019 (VI) i galleri Norske Grafikere.


Marianne Karlsen – uten tittel(åpne opp)-2016.20×30.tresnitt

Min utdannelse er fra UWE Bristol, Bower Ashton Campus BA HONS Fine Art[1], en av England største grafikk senter. Her fikk jeg god introduksjon og innføring i grafiske teknikker. Ved Norske Grafikeres Verksted fikk jeg stipend plass

Det er første året mitt jeg deltar på Østlandsutstillingen, dette er stort for meg og delta spesielt i jubileumsåret med arbeidet jeg stiller ut som er en del av master oppgaven min .

Bakgrunnen til arbeidet jeg stiller ut er et av flere arbeider fra min master i estetiske fag, Kunst i samfunnet Oslo Met/HIOA. Bakgrunnen og valg av forskningsfeltet i master oppgaven var min egen erfaring som utøvende grafiker, og innen praktisk formidling. Utstillingen på Nasjonalmuseet, Avtrykk Tresnitt fra fem århundrer var min case studie. Arbeidet mitt er et av studiene i samarbeid med Anne Jensen/Oslo met i 2015, Anne hadde omvisning med en barnehage i Nasjonalgalleriet og verkstedarbeid på Oslo met. Vi samarbeidet på det praktiske, på tvers av hvert våre forskningsprosjekter, tok vi utgangspunktet i utstillingen og deltakelse. Jeg var en deltakende observatør, og det ga meg muligheten til å komme tettere på informantene og deres opplevelser. Jeg arbeidet videre med tresnitt ifra fotodokumentasjon ut ifra mine observasjoner av prosess og opplevelse. I 2014 tok jeg for meg et forstudium i feltet, et pilotprosjekt i samarbeid med Anne Jensen.  Munchmuseet ga meg anledning til å formidle både omvisningen og tresnittverksted med barna. Jensen skrev en artikkel i Form 4, 2015, hun beskriver opplevelsen barna fikk i møte med grafikk, hvordan barn behersker teknikken, som mange kanskje tenker som komplisert for barn. Jensen beskriver at barna liker å være aktive og delta i leken.

 Jeg arbeider aktivt med teknikkene collagraph, tresnitt, radering og monotypi både med egne arbeider og kurs/workshop. www.mariannekarlsen.com


[1]

                                    [1]http://courses.uwe.ac.uk/W101/2013

http://www.uwe.ac.uk/

[2]

                  [2]«[å] oppleve at materialer endrer form og karakter, er ett uttrykk for dette. Det gir mestring og glede. Taktil bevissthet, motoriske ferdigheter og visuell kompetanse kan stå som stikkord her.» (Jensen, 2015, s. 6).