Kunstnerintervju #61 – Trine Lindheim

Trine Lindheim viser tresnittet Inn i det blå fra 2016 i galleri Nroske Grafikere. Arbeidet vises på den sjette jubileumsutstillingen. Østlandsutstillingen 2019 (VI) og måler 60x50cm.

1. Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Som de fleste barn likte jeg å tegne og skape. Her fant jeg min styrke og fikk respons fra de som stod rundt meg. Der de fleste andre sluttet, fortsatte jeg inn i voksen alder. Jeg søkte Kunstakademiet og kom inn. Etter dette, har det skapende og kreative arbeid vært mitt livs innhold.

2. Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Jeg arbeider nå med nye materialer og arbeidsmåter innenfor maleri. Dette gir impulser til nye bilder og uttrykk.  Det ytre landskap kan speile et indre landskap, det som nå skjer med naturen og sorgen over dette.

3. Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Det er veldig hyggelig å få delta på Jubileums utstillingen 2019.
Dette er 8. gang jeg deltar på Østlandsutstillingen.

4. Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Arbeidet jeg deltar med på Jubileum utstillingen er et tresnitt med tittelen «Inn i det blå»
Her har jeg latt treets årringer være en del av billedkomposisjonen.Jeg lar tre teksturen illudere hav og himmel. En kvinne går inn i det uvisse og uendelige blå… Mens trestammene står som en kontrast og fast i forgrunnen.

5. Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg har fått invitasjon til å holde separatutstilling i Lillestrøm Kunstforening 14.-29. mars neste år.

6. Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Jeg håper Østlandsutstillingen vil fortsette med og være en aktuell utstilling som tar opp i seg aktuelle temaer og uttrykk.