Kunstnerintervju #68 – Lisbet Skranes

Lisbeth Skranes viser tresnittet Langs Akerselva fra 2018
(tresnitt, chine collé; 33x56cm) på Østlandsutstillingen 2019 (VI) i galleri Norske Grafikere.

Lisbet Skranes

Jeg liker å vandre langs Akerselva. Dette området er hjertet av norsk industri- og arbeiderhistorie med godt bevarte bygninger og vakre gater. De, for meg, vakre bygningene forteller om men- neskers liv i fortid og nåtid. Gleden over en vandring varer lenger dersom jeg klarer å få noe ned på papir. Her har jeg skåret ut ønsket motiv i trefinér og lagt inn papirbiter laget av kunstnere på Hawaii og i Nepal, før jeg har kjørt trykkplaten gjennom pressen.