Kunstnerintervju #73 – Hanne Rivrud

I Østlandsutstillingen (VII) 2019 i Bærum Kunsthall kan du se videoen Scenes for Men – Or the Sound of Their Solitude, Part I laget av Hanne Rivrud. Videoen er den første i en serie på fem hvor Rivrud har bedt fem komponister skrive musikk som uttrykker deres ensomhet og satt det sammen med to danseres, og Rivruds egne, visuelle tolkning av noe som kan uttrykke maktubalanse i et parforhold.

Hanne Rivrud Scenes for Men – Or the Sound of Their Solitude, Part I

Statement:
Fem mannlige komponister har skrevet hvert sitt musikalske stykke basert på spørsmålet ”Hva er lyden av din ensomhet?” Disse verkene er satt sammen med ulike filmede scener. I Scenes for Men – Or the Sound of Their Solitude, Part I utvikler et tilsynelatende kjærtegn seg gradvis til å bli vold.

Intervju:
1.            Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Fra 12-års alder ble det stadig viktigere for meg å undres over omgivelsene mine, så vel som det indre livet, og gjennom maleri, fotografering og skriving uttrykke dette. Til tross for kunstutdannelse og flere års erfaring fra kunstfeltet, tok det meg tid å forstå omfanget av mitt yrkesvalg, og faktisk innse at jeg blir dypt ulykkelig om jeg skal leve uten denne jobben. 

2.            Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Livet inspirerer meg: egne erfaringer, samtaler med gode mennesker, litteratur, musikk og observasjoner av tilfeldige mennesker.

3.            Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg har ikke søkt tidligere, men synes det er stor stas å få være med i år. Synes og det er spennende at utstillingen på Bærum Kunsthall består utelukkende av kvinnelige kunstnere.

4.            Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Jeg viser første videoen fra et større prosjekt jeg kaller “Scenes for Men – Or the Sound of Their Solitude”. Til prosjektet har jeg invitert fem mannlige komponister til å lage et musikalsk bidrag utifra spørsmålet “Hva er lyden av din ensomhet”. Disse verkene setter jeg sammen med ulike filmede scener.
I videoen jeg viser på Bærum Kunsthall samarbeidet jeg med danserne Kristin Brathagen og Erikk McKenzie og improviserte oss fram til noe som kan uttrykke maktubalanse i et parforhold. Musikken til denne videoen er laget av Stein Johan Grieg Halvorsen.

5.            Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Det skal gjennomføres flere videoer til “Scenes for Men – Or the Sound of Their Solitude”. Videre har jeg et nytt videoprosjekt som utforsker hvordan oversette det kroppslige og sanselige til noe visuelt og musikalsk. Jeg er også invitert til å lage 8 filmer sammen med en organist i London. Her skal jeg tolke hans musikkstykker og uttrykke dem visuelt.

6.            Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Være åpen og nysgjerrig på hva som beveger seg i feltet og skape aktuelle utstillinger basert på Open Call.