Kunstnerintervju #74 – Kristin Lindberg

Kristin Lindbergs arbeid Fragment i et åkle er med i Østlandsutstillingen (VII) 2019 som vises i Bærum Kunsthall. Arbeidet er satt sammen av 13 broderte, monokrome kvadrater, plassert i mønster på en svartmalt vegg. Lindberg jobber med ruten/kvadratet og ser på formen i historisk og nåtidig, analogt og digitalt perspektiv.

Statement:
Ruten er grunnelementet i oppbyggingen av ornamentikken i de gamle norske ruteåklene. Den er også sentral i internasjonal folkekunsttradisjon og i ornamental billedkunst. Dette binder oss sammen i et universelt språk.
Arbeidsmetoden ved å fordype meg i ett tema har preget min kunstproduksjon. Alle motivene er nå, som tidligere, ornamentale og bygget opp i et rutesystem. Jeg har de siste seks årene brodert store billedtepper i kompliserte rutesystem. Nå løsriver jeg ruten, forstørrer og rendyrker dem i monokrome kvadrater. De er dermed en naturlig konsekvens av fordypning i mitt eget arbeid. Ved at den lille ruten forstørres kan jeg forske i farge, materialbruk og teknikk.
Ruten, eller nåtidens piksel er min billedverden. Dataalderens piksel er tom, mens jeg fyller den med bittesmå sting i et samtidig kunstuttrykk gjennom broderi. Jeg minimerer virkemidlene til noen få typer sting og broderer på ulik farget tekstil. Det taktile materialet fanger og reflekterer lyset og skaper bevegelse i den ensartete flaten. Underlagsfargene skimrer igjennom og tilfører flaten et subtilt fargespill.
Gjennom arbeidet holder jeg fast i det langsomme, insisterende og repeterende, der like gjentagende sting brodert i en farge, beriker flaten. Hver rute har en egenverdi og en historie å fortelle.
I prosessen med installasjonen Fragment i et Åkle, har jeg latt kvadratene vende tilbake til rombeformen, et ofte brukt ornament i både orientalsk vev og norske ruteåkler.Det visuelle språkets mor finnes i folkekunsten. I maleriet Sort kvadrat fra 1915, beskriver Kasimir Malevitsj sitt bilde som: Det første skritt i den rene skapelse i kunsten.
Det monokrome kvadratet er et mulighetsfelt som avviser mye, men som åpner for mye mer.

Intervju:
1.            Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg har aldri hatt ønske om å bli noe annet.

2.            Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Fra mitt eget arbeide. Arbeidsprosessene åpner for stadig nye løsninger.

3.            Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg har deltatt flere ganger tidligere og syns det er ekstra morsomt å delta i jubileumsåret med mitt nyeste arbeid.

4.            Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Fragment i et åkle er å gå tilbake til en opprinnelse. Jeg har tatt ut en piksel/rute fra mine broderier som alle er bygget opp i pikselsystem. Deretter forstørret pikselen og satt flere sammen i en rombeform, et ofte brukt ornament i orientalsk og norsk vevetradisjon.

5.            Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg vil fortsette arbeidet med monokrome kvadrater. Et tema som har ubegrensete muligheter.

6.            Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Det var en god idé at den ble vist flere steder, Østlandsutstillingen ble da stadig nevnt. Mulig at det kan ha hatt en negativ effekt på besøkstall og pressedekning. Det vil vel evalueringen gi svar på. Jeg ønsker at kunsten blir sterkere promotert for offentlige og private innkjøp.