Kunstnerintervju #75 – Elisabeth Mathisen

I Østlandsutstillingen (VII) 2019 i Bærum Kunsthall kan du se to linosnitt på rispapir av Elisabeth Mathisen. De to bildene, Stiger og Fortrolig samtale, er i sort hvitt med motiver i skjæringspunktet mellom det abstrakte og figurative.

Statement:
Jeg arbeider med linoleumsnitt som jeg trykker for hånd eller presse, og med koldnål som trykkes på egen presse i atelieret. Motivene henter jeg fra eget liv, de handler om; sorg, tap, mellom menneskelige relasjoner og nærhet til natur, med elementer av mennesker som; hender og hoder. Organiske former og planter går igjen. Jeg arbeider både figurativt og abstrakt, ofte i serier hvor det ene motivet glir over i det neste. Noen motiver er i skjæringspunktet mellom det abstrakte og figurative, (som bildene til Østlandsutstillingen). Det er en tilnærming til det universelle i flere av bildene, en romlighet hvor man aner et ytre rom, med prikker, sirkler, måne, sol. Jeg er opptatt av at bildene skal utstråle stillhet og poesi, at betrakteren kan gjenkjenne en følelse, eller få en ny, oppleve en undring, eller refleksjon, at bildet skal berøre. Jeg jobber mest i svart hvitt, av og til med innslag av en farge i den svarte trykkfargen.

Intervju:
1. Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg likte å tegne da jeg var ungdom, jeg gikk på videregående og fikk tegne modell 3 timer i uken, ellers tegnet jeg landskap og gjenstander. Det utviklet seg til at jeg søkte på forskole og senere kunstakademiet. Tegningen har alltid vært med meg siden. 

2.            Hvor henter du inspirasjon fra i dag? 
Jeg henter inspirasjon fra mitt eget liv, hendelser og følelser, motivene kommer ofte til meg intuitivt, og så bearbeider jeg dem, gjerne i serier med samme tema. 

3.            Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 

4.            Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
På Østlandsutstillingen i år, stiller jeg ut 2 linoleumstrykk. De er fra en serie jeg laget på et opphold i Paris i 2018. Motivene er møtes i et figurativt og abstrakte uttrykk, i svart hvitt. Jeg ønsker at publikum skal ha sin egen opplevelse av bildene, uten at jeg foklarer hva de handler om, men at tolkningen er åpen. 

5.            Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg er med på Tegnetriennalen på Kunstnernes hus som åpner 8. november, og har arbeidet med arbeidene til utstillingen de siste 2 årene. Fremover skal jeg utvikle en ny serie koldnålstrykk, hvor jeg arbeider med plantemotiver, som gir assosiasjoner til natur, og et større helhetlig rom, en verden der alt henger sammen.  

6.            Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?