Kunstnerintervju #77 – Heidi Marie Wien

Heidi Marie Wien viser maleriet Ground i Østlandsutstillingen (VII) 2019 i Bærum Kunsthall. Maleriet er en del av en større serie malerier basert på turer og observasjoner langs akerselva i Oslo hvor Wien har studert og dokumentert elveleiet, gjenglemte gjenstander, søppel, snø og løvverk. Serien med malerier er et resultat av disse hverdagslige observasjonene og hennes opplevelse av disse stedene.

Statement:
Akerselva som bakgrunn for maleriene mine oppstod da jeg begynte å arbeide i Nydalen og passerte elva på vei til og fra jobb. Til faste tider hver uke har jeg gått tur i et relativt avgrenset område fra Frysja ned til Nydalen t-banestasjon. Gjennom året har jeg studert og dokumentert elveleiet, gjenglemte gjenstander, søppel, snø og løvverk. Serien med malerier er et resultat av disse hverdagslige observasjonene og min opplevelse av disse stedene. Gjennom rytme og bevegelse bruker jeg elvas struktur som inspirasjon til maleriet. Elva forflytter jord og sedimenter, den er formløs og kaotisk, flyter over og samler seg, og er i stadig forandring. Jeg utforsker disse glidende overgangene mellom det konkrete og det abstrakte, det klare og utflytende i maleriet. Kontrastene oppstår i møte mellom den tilsynelatende uberørte naturen og det urbane rekreasjonsområdet langs elva. Min prosess er todelt, observasjon og dokumentasjon utendørs, mens maleriene blir utført i atelieret. Maleriene blir til gjennom minnet av disse stedene, fotografier og tilfeldigheter som oppstår i den maleriske prosessen. Jeg ønsker å beskrive det subjektive blikket, ofte rettet mot bakken for å vise detaljer og strukturer.

Intervju:
1.                   Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner? 
Kunst som yrke var lenge veldig fremmed for meg, selv om maling og tegning alltid har vært en viktig del av livet mitt. På videregående startet jeg på tegning form farge linje og møtte billedkunstnere i atelieret, fikk veiledning av dyktige lærere og ble presentert for kunsthistorie. I løpet av disse tre årene modnet tanken seg.

2.                   Hvor henter du inspirasjon fra i dag? 
Jeg blir motivert, inspirert og skjerpet i min jobb som kunstlærer. Inspirasjon finner jeg i naturen, hendelser i hverdagen og gjennom kunsthistorien. Samtaler med venner/kollegaer og god kunst gir ofte  klarhet og nye ideer. 

3.                   Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 
Nei, jeg har ikke deltatt tidligere. Jeg er glad for å bli presentert i den flotte jubeleumskatalogen. På åpningen var det kjekt å blir litt kjent med de andre utstillerne og høre litt om hver enkelts prosjekt. Ved å velge jubeleumsutstillere får publikum og utstillere også muligheten til å gå litt dybden i ulike kunstnerskap også på tvers av generasjoner. 

4.                   Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Maleriet som jeg deltar med har tittelen Ground og viser tøy som er lagt igjen i et skogsområde. Maleriet er en del av en serie malerier basert på mine turer og observasjoner langs akerselva i Oslo. Min prosess er todelt, observasjon og dokumentasjon utendørs, mens maleriene blir utført i atelieret. Maleriene blir til gjennom minnet av disse stedene, fotografier og tilfeldigheter som oppstår i den maleriske prosessen

5.                   Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt? 
Jeg hadde utstillingsåpning på Galleri LNM i forrige uke med malerier som jeg har jobbet med det siste året. Nå oppsummerer jeg litt og starter med tanker og ideer omkring ny utstilling høsten 2020. Jeg stiller ut på Peder -Balkesenteret  på Toten og har planer om å jobbe med maleri i lys av maleren Peder Balkes som er et stort forbilde for meg. 

6.                   Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene? Kunstnere i dag trenger flere muligheter for å stille, noe som gjelder både etablerte og nyetablerte kunstnere.  Østlandsutstillingen er med på å bidrar til at flere blir sett og speiler mangfoldet i norsk kunstliv