Kunstnerintervju #9 – Laila Kongevold

Installasjonen Compass Terror / Epilog: 1. Mosebok, Kap.1:28-29 av kunstner Laila Kongevold ble satt opp for første gang i 2017 og vises nå på Røgden Bruk i en stedstilpasset form. En videoprojisering ( 03:33 min. i loop) med skyggespill av objekter og et lydspor med morsesignaler inviterer betrakteren inn til en visuell og akkustisk opplevelse.

Laila Kongevold

 

1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner? 
Min oppvekst på Sørlandet var langt unna det jeg vil kalle et akademisk miljø, men det ble allikevel litteraturen som ble min vei inn i kunstverden. Jeg hadde egentlig peilet meg inn på bokillustrasjon på Statens Høgskole for kunsthåndverk og design. Veien dit gikk gjennom to år på Kunstskolen i Rogaland der jeg også lærte at kunstnere kan være noenlunde normale folk. Lysten til å bli kunstner ble vekket gjennom studietiden – En priviligert 8 1/2 års periode med mye utprøving av forskjellige teknikker og uttrykk. Interessen for billedkunst ble forsterket gjennom store og små opplevelser av samtidskunst og større kjennskap til kunsthistorien.

2)    Hvor henter du inspirasjon fra i dag? 
Jeg henter mye inspirasjon innenfor billedkunst og kunsthåndverk, men lar gjerne nysgjerrigheten for et sted, materiale eller tema
være utgangspunktet for nye arbeider. Når jeg først har fått tid og anledning til utforskning er det prosessen i seg selv som gir motivasjon og lyst til å fordype meg ytterligere.

3)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år? 
Dette er første gang jeg søker og deltar. Jeg er veldig glad for anerkjennelsen fra fagjuryen og at Røgden bruk på Finnskogen hadde plass til den plasskrevende videoinstallasjonen. Selv om jeg i utgangspunktet arbeider stedsrelatert, er det fint å teste ut kunstverket i en ny kontekst og på den måten nå ut til flere kunstinteresserte.

4)    Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Verket jeg deltar med er en installasjon. «Compass Terror / Epilog: 1. Mosebok, Kap.1:28-29» utgjør de tre siste «Kapitlene» i min separatutstilling «Synchronicity – I can’t remember things before they happen” i Fredrikstad kunstforening i 2017. Verket belyser endetidstegn innen vitenskap, samfunn og religion.

En videoprojektor kaster lys på veggen og lager et skyggespill ut av en samling med diverse funnede og egenlagde objekter. Disse er plassert på hylle og gamle spillebord. Der er det sammenstillinger av blant annet laboratorieglass, plastfigurer, glassprismer, glasslinse, porselen, bilder, bøker, stein, tre og leire. Gjenstandene refererer bl.a. til menneskenes oppdagelser, sivilisasjon og historie.

Videoen viser dødsprosessen til et dyreplankton filmet gjennom mikroskop. Det kretser først hurtig rundt den svarte luftboblen, men mister retningen, farten og livet i takt med at glødelampen varmer opp temperaturen i vanndråpen. 80% av alt oksygen vi puster inn dannes av mikroskopiske alger i havet. Fremtiden til algene og dette økosystemet vet vi er truet av at havet blir varmere og surere.

Skyggespillet blir akkopagnert av lyden av morsesignaler. En tekst som ligger på bordet viser sitatet fra «Skapelsesberetningen» i 1. Mosebok, både som vanlig tekst og som morsetegn. Evolusjonsteorien viser oss at alt liv startet i havet, mens skapelsesberetningen for vår vestlige sivilisasjon begynner slik; «Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden».

5)    Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt? 
Denne våren skal jeg levere et idéutkast til et offentlig kunstoppdrag i Stavanger. Om det blir noe, eller hvordan det eventuelt blir seende ut, vet jeg ikke før til sommeren.

6)    Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Østlandsutstillingen bør fortsette med å være en arena som gjenspeiler det kunstneriske mangfoldet som finnes i regionen. Opprettholde den frie innsendelsesmuligheten med fagjury som garanterer kvalitet og anerkjennelse. Forhåpentligvis vil utstillingen få økte ressurser i fremtiden som kan legges inn i selve kunstproduksjonen og enda bedre spissing og gjennomføring på de ulike visningsstedene.

Du kan se en lengre video her: https://vimeo.com/294832957