Kunstnerintervju #6 – Atle Selnes Nielsen

Atle Selnes Nielsen deltar med to installasjoner på Østlandsutstillingen 2019 – Her presenteres installasjonen på Røgden Bruk, Finnskogen: Transakusmatikk, 2018 som består av lyd, hermetikkbokser, metall, betong, transducere, mini-pcèr, elektronikk (variabel størrelse). Installasjonen inviterer publikum inn til deltagelse ved å selv måtte aktivere lydmekanismen. Les svarene på intervjuspørsmålene under bildene. 

Atle Selnes Nielsen Transakusmatikk

Intervju

 1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
En videregående skole med gode faglærere hadde mye å si. Ikke minst er nok oppveksten i et kunsthåndverkerhjem på bygda avgjørende for min del.

2)    Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Utdatert teknologi, lydmiljø, støyproblematikk, akustiske fenomener, postindustrielt forfall og ikke minst uberørt natur.

3)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Det er første gang jeg deltar på ØU. Det er veldig hyggelig å delta i kollektivutstillinger, og jeg liker at ØU har en desentralisert profil.

4)    Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
Transakusmatikk er en forgreining av tidligere arbeider, der jeg utforsker forholdene mellom innspilling og avspilling av lyd, betydningen av om lydenes opphav er kjent eller ikke jamfør begrepet akusmatisk. Dette er første gang jeg presenterer digitalt bearbeidet lyd. Arbeidet antyder et overgangsstadium mellom noe kjent og noe ukjent – noe trivielt/komisk og noe uhyggelig.

5)    Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Jeg skal lage en større, orkestral lydinstallasjon basert på arbeidet Sustain, som også vises på ØU. Jeg skal benytte mange oljefat og arbeide med analog og mekanisk intervallstyring som komposisjon.

6)    Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Det er viktig å videreføre kunstnerstyrte og fagfellejuryerte utstillinger med fri innsendelsesrett, blant annet for å sikre kunstproduksjon som ikke er instrumentell.