Kunstnerintervju #8 – Nina Kathrine Risåsen

Nina Kathrine Risåsen viser tekstilarbeidet Kvadrater på Østlandsutstillingen 2019 (II) på Røgden Bruk. Arbeidet er satt sammen av flere moduler i vevd lin, målet 208 x 312 cm og det ble ferdigstilt i 2018. 

Nina Risåsen, Kvadrater, 2018

1) Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Det var litt tilfeldig at jeg ble kunster, men jeg har alltid likt å skape ting. Etter gymnaset skulle jeg ha ett friår og gikk på Røros Videregående – linje for Kunsthåndverk. Etter det gikk jeg to år som fagstudent på billedveven på Lærerhøgskolen i Oslo før jeg begynte på SHKS og avsluttet studiene med hovedfag i vev.

2) Hvor henter du inspirasjon fra i dag?
Jeg finner inspirasjon overalt, men spesielt i arkitektur, da jeg er opptatt av retninger.

3) Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og hva betyr det for deg å stille ut på jubileumsutstillingen i år?
Jeg har deltatt Østlandsutstillingen tre ganger tidligere, så dette blir fjerde gang. Det er selvfølgelig ekstra morsomt å stille ut på årets jubileumsutstilling. Det er også veldig hyggelig å stille ut på Røgden, da jeg selv er fra Våler i Solør.

4) Kan du fortelle litt om arbeidet du stiller ut?
I mine arbeider benytter jeg meg av enkle geometriske prinsipper når flatene bygges opp.Tekstilen er bygget opp ved hjelp av en enkel modul bestående av vannrette og loddrette striper. Det er interessant å se de forskjellige uttrykkene jeg kan få ut av en enkel modul, kun ved å forskyve, snu og vende på denne. Jeg liker å arbeide innenfor de begrensningene dette gir.
Arbeidet er vevet i lin, da dette gir en blank og tung overflate. Jeg arbeider hovedsak i svart og hvit, da dette er den sterkeste kontrasten mellom lys og mørke. For å skape maksimal kontrast til uttrykket er det viktig at flatene er rene og klare. Mye av utfordringen til mine arbeider ligger i å kunne løse uttrykkene i veven, da det taktile uttrykket er så viktig for meg. Jeg liker dessuten å arbeide innenfor de rammene, det vil si de begrensningene som veven gir.

5) Hva er ditt neste store kunstneriske prosjekt?
Fortiden jobber videre med uttrykket som jeg viser på Østlandsutstillingen.

6) Hvordan ser du for deg at Østlandsutstillingen kan/bør utvikle seg de neste 40 årene?
Jeg synes Østlandsutstillingen fungerer veldig fint som den gjør. Det er veldig flott at utstillingen vises på flere steder og at det ikke er så mange utstillere på hvert sted.