Kunstnerintervjun #2 Anne Marthe Dyvi

Anne Marthe Dyvi viser videoverket «Oilers» på Østlandsutstilling 2018 i Vestfossen Kunstlaboratorium. Filmen er utviklet av et langvarig prosjekt med samarbeidspartner Mao Mollona.

Dyvi&Mallona – Oilers

1)    Hvordan oppdaget du at du ville bli kunstner?
Jeg er litt pirkete her, altså, men jeg oppdaget ikke at jeg ville bli kunstner, min store oppdagelse var at jeg i årevis hadde grøtet rundt og i kunsten.  Jeg var kjempegammel da jeg oppdaget at jeg hadde vært der så lenge (24år), men ung da jeg begynte å skape kunstliknende greier. Fra små filmer med videokamera på 80-tallet, en liten performance i 1986 da Olof Palme var død og jeg 6 år, masse teaterimprovisasjon da jeg var pre-teen, og underlige performance på dramalinjen som ungdom, og alle mulige kårni installasjoner som man med veldig stor velvilje hadde kalt land art som unge ute i naturen. Og så tegnet jeg mye. Kort fortalt var jeg rar og kommuniserte gjennom alternativer. Det gjør jeg ennå.

2)    Hva er utfordringen med å jobbe som kunstner i dag?
Det korteste svaret er å fortsette. Jeg pleier si at ‘å bli kunstner er ikke så vanskelig som å forbli kunstner.’  Men den mest alvorlige utfordringen er om kunsten blir noe utenfor samfunnet. Det kan være vanskelig å få plass/ta plass ‘innenfor’. Jeg synes at vi (kunstnere og for så vidt institusjoner/kulturarbeidere) må insistere på å være del av samtida, ikke på siden av den. Kunst er ikke for meg noe separat, men integrert. I hvert fall på sitt beste. Kunst er et ‘samfunnsfag’.

3)    Hvor henter du inspirasjon og idéer fra?
Livet.

4)    Har du deltatt på Østlandsutstillingen tidligere og Hva betyr det for deg å stille ut på Østlandsutstillingen?
Ja. Det er en utstilling. Det er en arena og møteplass. Og så er jeg en utvandret østlending, så det er personlig en identitetsgreie.

5)    Er det noe spesielt du ønsker å formidle med kunsten som du viser på ØU2018?
Mye. Det er en halvtimes film utviklet av et prosjekt jeg og min samarbeidspartner Mao Mollona jobbet med i 1,5 år. Et samtidsportrett eller cocktail om du vil av Norge, arbeidslivet, fremtiden, fagforeningsstrukturer, makt, avmakt, klima, hverdagsliv, arbeidsliv, mennesket og samfunnsstrukturene vi er en del av. Og form, farger, utsnitt, timing – filmmediets virkemidler. Det tidsbaserte lerretet.

6)    Er det en utstilling eller et kunstnerisk event som du gleder deg til utover sommeren/høsten 2018?
Ja. Jeg har en herlig gruppe kollegaer med godt voksne kunstnere i Malmø/Sydsverige der en av dem går av med pensjon fra sin ‘pengejobb’ i år. Det skal feires. I Sverige elsker jeg at ‘Medelsvensson’  (Sveriges Ola Nordmann) har en aksept/holdning til kunst som er utrolig fin. Kunst er. Det er selvsagt. Kunstnerens virke oppleves på meg som mer integrert der. Kulturpersonligheter ytrer seg med den største selvfølgelighet om politikk og samfunnsaktuelle saker i media. Jeg får ofte spørsmålet ‘hvordan klarer du deg økonomisk /kan du leve av kunsten din’ i Norge. Vi må forsvare regnskapet i virksomhetene våre hele tiden. Det er veldig uinteressant. Økonomi er mye, men det er vitterlig ikke ÅND. ‘Folk’ må gjerne spørre meg om noe annet i fremtiden: om kunst og liv.

7)    Hvordan ser kunstnerskapet ditt fremover? Har du langsiktige mål eller jobber du fra verk til verk?
Jeg har et langsiktig mål -ikke for meg sjæl alene, men for kunsten: å gi den mer plass. Jeg ser et kjempepotenisial! Utover det: Kunsten tar følge med livet mitt. Jeg håper vi slår følge hele veien.

Filmen Oilers er tidligere omtalt i forbindelsen med Bergens Assambly:
http://we-make-money-not-art.com/bergen-assembly-the-end-of-oil-the-end-of-the-world-as-we-knew-it/

Sitat fra omtalen: ”Oilers is a splendid short documentary that shows the human side of the oil crisis. You root for the workers and hope they’ll get a job building another platform (they won’t, their employers didn’t get the contract in the end) but you know it would be wrong. This industry needs to disappear and this is going to hurt.”

Les mer i kunstnerisk forkningsjournal, VIS-Nordic Journal for Artistic Resaerch: http://www.visjournal.nu/tag/anne-marthe-dyvi/