Kunstnerintervju #34 Hanne Borchgrevink

Hanne Borchgrevink deltar med tre grafiske arbeider på Østlandsutstillingen 2019 (IV) i Kongsberg Kunstforening: Hus og himmel 3, svart og Hus og himmel 3, rødt og Hus og himmel 3, hvitt. Tresnittene er fra 2017 og måler 25x30cm.

Borchgrevink sier selv følgende om arbeidene: «Alle de tre bildene er trykket med den samme platen og tilhører samme opplag. I alt har jeg laget tre opplag med det samme motivet.

Platen laget jeg i 2013 og da trykket jeg et opplag på 30 eks, Hus og himmel, der alle hadde grønt hus og turkis himmel. Senere laget jeg et opplag med en tydelig dør, Hus og himmel 2, der 15 eks var grønne og 15 eks mer brune. Hus og himmel 3 har et opplag på 40 eksemplarer, der 10 har et hvitt hus, 10 har et svart, 10 har et rødt og 10 et gult. Det er laget i 2017. Alle opplagene har noen prøvetrykk i tillegg til opplaget. (10% av opp- lagsantallet.)

Jeg snitter ikke motivet inn i treet med tresnittjern. Jeg har saget det ut som et puslespill i finér, med stikksag. Så valser jeg inn hver bit med ulike farger, pusler det sammen og trykker bildet. Jeg synes det er interessant å lage varianter av det samme motivet. I disse tresnittene er formen konstant og fargene varierer. Det krever helt spesielle fargekombinasjoner for at jeg skal være fornøyd med bildet.»

Marte Jølbo diskutere i sin innledende tekst i katalogen motivasjonen for å delta på Østlandsutstillingen: «Å vise kunsten sin for et mangfoldig publikum er en motivasjon for kunstnerne. Hanne Borchgrevink sier for eksempel: «Landsdelsutstillingene gir publikum utenom Oslo anledning til å se store utstillinger med mange deltagere. Derfor har jeg i mange år ønsket å være med. […] Det er nyttig for meg å se egne bilder i en større sammenheng og det er bra at også andre får se dem, både folk i fagmiljøet som trenger å bli kjent med det jeg gjør for å regne med meg i ulike sammenhenger (stipend, utstillingstilbud m.m.) og et vanlig publikum som kanskje får lyst til å følge med på det jeg gjør videre.» «