Kunstnerpresentasjon #2017/02 Sigbjørn Bratlie

[fbshare type=»button» width=»100″]  I dag presenteres kunstner Sigbjørn Bratlie som deltar med 3 videoverk på Østlandsutstillingen 2017. 

Sigbjorn Bratlie: Coan

Cóann 2016
HD video 14 min
Aporfik 2015
HD video 17 min
Colloquium 2016
HD video
 17 min
www.sigbjornbratlie.com

Artist Statement
Jeg jobber med video, installasjon, maleri og performance. Arbeidene mine har en konseptuell og analytisk, men samtidig humoristisk vinkling. Et nøkkelbegrep jeg har knyttet til så å si alt jeg har produsert, er «kunstneren som antihelt»: Kunstneren som frenetisk forsøker å skape meningstung, ansvarlig og dyptloddende kunst, men som ikke får det til. Heri ligger også mye av det humoristiske i uttrykket mitt.

Samtidig ligger det en utpreget hermeneutisk tilnærming til dagens visuelle kultur i arbeidene mine: Arbeidene er ofte laget som forsøk på å rydde opp i og sementere språklig mening i kulturelle fenomener. Etter cirka 2011 har jeg jobbet mer og mer med video, og den lingvistiske eller fortolkende siden ved arbeidene mine har blitt mer og mer fremtredende.

Siden tenårene har jeg hatt en sterk interesse for fremmed­ språk og grammatikk. Per i dag har jeg enkle grunnkunnskaper i cirka et dusin forskjellige språk. I en del av kunst­ prosjektene mine, i tråd med det jeg liker å kalle ‘kunstneren som antihelt’, har jeg brukt ideen om kommunikasjon på fremmede språk: Situasjoner der adgangen til mening, tolkning og forståelse gjøres ekstremt vanskelig på grunn av manglende språkkunnskaper, dårlig grammatikk eller mangelfullt ordforråd.

Intervju
Sigbjørn Bratlie er debutant på østlandsutstillingen og på spørsmålet om hva han gleder seg av utstillinger/eventer i år svarer han: «Jeg har planer om å få med meg Documenta i år, det gleder jeg meg veldig til».

ØU spurte: Er det verket du viser på ØU17 en videreføring eller et brudd med tidligere arbeider fra deg? Hva jobber du med for tiden? Verkene på utstillingen er helt klart del av en pågående tematikk jeg har jobbet med de siste årene, «kommunikasjon på fremmede språk». For tiden  arbeider jeg med forberedelsene til neste video-prosjekt, i Sør-Afrika. Jeg sitter for tiden og lærer meg afrikaans, og planlegger en film laget på dette språket i 2018.