Kunstnerpresentasjon #2017/03 Joakim Blattmann

[fbshare type=»button» width=»100″] Joakim Blattmann deltar med lydinstallasjonen Treverk 5 (2017) på årets Østlandsutstilling og kunstneren presenteres her.

Joakim Blattmann: Treverk 5

jblattmann.com

Artist statement
Mitt arbeid med lyd spenner seg fra skulpturelle installasjoner, komposisjon, til audiovisuelle arbeid og konserter. Akustisk økologi, feltopptak, og objekters iboende akustiske egenskaper er tilbakevendende temaer. Treverk er en pågående serie installasjonsarbeider med utgangspunkt i lydopptak av små bevegelser i trær. Opptakene bearbeides i ulik grad. Trærne som det har blitt gjort opptak fra inngår i installasjonen, og ved bruk av transducere festet til disse formes lydmaterialet av trestokkene før det når ut i rommet.

Intervju
1)Er det en utstilling eller et kunstnerisk event som du gleder deg til utover sommeren/høsten 2017?
Ultima i september

2) Er det verket du viser på ØU17 en videreføring eller et brudd med tidligere arbeider fra deg? Hva jobber du med for tiden?
Verket jeg viser ved Østlandsutstillingen er del av en pågående serie lydinstallasjoner som jeg arbeider med parallelt med andre prosjekter. Akkurat nå jobber jeg blant annet mot en separatutstilling ved Trondhjems Kunstforening i 2018, samt utgivelsen av et lydarbeid.

Til høsten skal jeg gjøre en serie audiovisuelle konserter i samarbeid med Ricardo del Pozo, som jeg også kuraterer lydperformance-serien Spaces Speak med. Denne finner sted på RAM Galleri i Oslo. I tillegg fortsetter jeg et påbegynt samarbeid med videokunstner Clemens Wilhelm (DE).