Kunstnerpresentasjon #10 Hanne Lydia Opøien Figenschou

[fbshare type=»button» width=»100″] I dag presenteres Hanne Lydia Opøien Figenschou med tegningen The Bag. Arbeidet ble laget med
 farveblyanter på sort papir i 2015 og måler 110 x75cm.

Hanne L. O. Figenschou
Hanne L. O. Figenschou

Artist statement
Tematisk befinner mine arbeider seg innenfor områder som kjønn og identitet gjennom medier som tegning, tekst og video. Gjennomgående er interessen for det tydelige, offentlige kombinert med det intime. I tegning har det dekkede selvportrettet vært tema med referanse til ulike kulturers strategier for å uttrykke identitet gjennom tildekking og avdekking av kroppen. Grepet kan tolkes som et behov for å danne et eierskap til selvportrettet som har vært menns domene gjennom kunsthistorien. I kontrast til tidligere billedspråk er uttrykket i nyere tegninger tonet ned for å skape en kjøligere distanse. Verket er hovedsaklig holdt i grå­skala i varme og kalde fargetoner utført med farveblyant på sort papir. Uttrykket representerer en forlengelse av portrettet/selvportrettet der fraværet av personene forteller historier gjennom motivenes karakteristika og uteblivelsen skaper rom for tolkninger.

Hederlig Omtale
Figenschou ble også tildelt Hederlig Omtale av prisjuryen Monica Holmen og Lars Elton.

Vi spurte Hanne Lydia Opøien Figenschou: Hva jobber du med for tiden? Og hvilken utstilling vil du anbefale til kunstinteresserte? Her hennes svar: Jeg jobber mot en utstilling ved Oppland Kunstsenter i Lillehammer. Utstillingen har fått navnet «Greyscale» og åpner 17.09  og står til 23.10.2016.
Utstillingen vil bestå av tegninger og video.
Tegningene representerer en forlengelse av portrettet /selvportrettet der spor av tilstedeværelse visualiseres gjennom objekter og tekstiler.
Personenes uteblivelse skaper rom for tolkninger som overlates publikum. Alle tegninger er utført i gråskala med farveblyant på sort papir.
Tekstene utgjør en prolongasjon av de visuelle verkene og speiler noe ytterligere intimt og tilsynelatende ubetydelig.
I videoen ”Mann, søker kvinne 18-99 år” synliggjøres aspekter ved et digitalt møtested. Her tydeliggjøres det gjennom 5 tekster, 4 dialoger mellom to ukjente aktører. Tekstene, som er tatt fra reelle chatroom, er uredigerte. Disse presenteres som samtidsprosa i videoform, såkalt videoprosa.

Parallellt med forberedelser til utstillingen jobber jeg med poesi, som jeg iblant fremfører i ulike sammenhenger. Sist ved TxtMoment, et arrangement med ulike tekster fremført av ulike aktører, i regi av Silje Husemoen.

Jeg anbefaler å se Teje Nicolaysens utstilling i Kunstnerforbundet, «Malerier 2016». Utstillingen står til 10.Juli.