Kunstnerpresentasjon #2017/04 Mikael Bakketun

[fbshare type=»button» width=»100″] Mikael Bakketun bidro med sin performance «Uten tittel»,
 under åpningen av Østlandsutstillingen 2017 i Buskerud Kunstsenter. Performancen fant sted i Siloen på Papirbredden.

Performance ved Mikael Bakketun, Foto: Buskerud Kunstsenter

cargocollective.com/mikaelmunzbakketun

Artist statement
Prosjektet bunner i en interesse for resonans som fenomen. Jeg går ofte å nynner for meg selv og noen ganger finner stemmen plutselig resonans i rommet jeg er i. Det kan være i flisene på et bad eller i kjøkkenskapet over oppvaskbenken. Jeg er interessert i stemmen som kroppslig fenomen og i hvordan man som sanger påvirker stemmen mekanisk; for eksempel gjennom å åpne rom i hals og munn eller å knipe lukkemuskelen for å nå høye toner.

Prosessen har bestått av en rekke eksperimenter der stemmen og stålplater som resonerende objekter har vært de sentrale elementene. I begynnelsen ønsket jeg en pragmatisk utforsking av sang, inspirert av verker som Yvonne Rainers «Trio A» der kunstneren søker å løsrive bevegelser fra deres ekspressive egenskaper, eller Simone Fortis «Dance Constructions» der objektet blir en oppgave som danseren må løse snarere enn å være en plattform for dans.

I dette prosjektet ønsker jeg derimot å omfavne sang som et ekspressivt medium. Sangerne forholder seg til instrukser om å veksle mellom innadvendte toner sunget på lukkede vokaler og eufori i møte med deltagende publikum. Objektet blir et hinder som i mer eller mindre grad overkommes. Verket kan ses på som en tilspisset konsertsituasjon der jeg ønsker å utforske hva som formidles og hva som går tapt.

Et videoutdrag fra performancen kan du laste ned her. Sangere fra Domkirkens Ungdomskor (Synne Mariussen, Rakel Lütcherath, Anne Granlund) medvirket i perfromancen.

Intervju

1)Er det en utstilling eller et kunstnerisk event som du gleder deg til utover sommeren/høsten 2017?
Jeg gleder meg til skulpturbiennalen på Vigelandsmuseet. I en periode dro jeg på museet en gang i uka for å tegne gipsskulpturene, så jeg føler en slags tilhørighet til rommene der. Blant årets kunstnere har jeg hatt flere som gjestelærere, så det blir spennende å se hva de gjør!

2) Er det verket du viser på ØU17 en videreføring eller et brudd med tidligere arbeider fra deg? Hva jobber du med for tiden?
Verket jeg stiller ut er en del av et pågående prosjekt der jeg utforsker sang og resonans. Likevel har det vært viktig å la utstillingsrommet være med å definere verket og å utvikle idéen sammen med sangerne. For tiden er jeg opptatt med å søke til kunstakademiene rundt omkring.