Kunstnerpresentasjon #2017/05Adrian Bugge

[fbshare type=»button» width=»100″] Kunstner Adrian Bugge deltar med tre fotografier fra Sydvaranger gruve på Østlandsutstillingen i år (2016
Foto
53x80cm).

Adrian Bugge: Ingrep (dagbrudd, Sydvaranger) 3

www.adrianbugge.no

Artist statement
Fotografiene er del av mitt Inngrep­prosjekt, hvor jeg utforsker møtet mellom det naturlige og det menneskeskapte. Det består av landskapsbilder fra ulike steder i Norge, som disse fra gruvedriften i Sydvaranger. Slike inngrep fascinerer meg, ikke bare fordi de er spektakulære i seg selv, men fordi de setter spor som aldri lar seg utviske.
I fjor bekreftet en internasjonal ekspertgruppe at menneskeskapte inngrep påvirker jordkloden i så stor grad at vi har beveget oss over i en ny geologisk epoke. Den kalles Antropocen – “menneskets tidsalder” og utgjør bakteppet for bildene.
Utvinningen av jernmalm i Sydvaranger viser hvilke enorme inngrep i uberørt natur som må til for å utvinne materialer vi trenger. Gjennom 100 år med gruvedrift er fjellet sprengt og gravd ut. Et menneskeskapt landskap ligger tilbake (Bilde: Dagbrudd). Kraftige pumper i bunnen av kratrene må gå kontinuerlig for å hindre at bruddene fylles av vann og omdannes til innsjøer (Bilde: Dagbrudd og Gruvesjø). Steinmassene som er tatt ut går videre til raffinering i et anlegg skjult i fjellet, og det er slam fra dette som fyller fjorden. (Bilde: Sjødeponi.) Det som kan se ut som et naturlig elvedelta er altså de verdiløse restene av steinen som er sprengt bort på det første bildet.
Påvirkningen av naturen er skremmende. Men rent visuelt synes jeg den blir mer interessant med inngrepene, fordi de skaper en spenning som ikke var der på forhånd.

Intervju
1)Er det en utstilling eller et kunstnerisk event som du gleder deg til utover sommeren/høsten 2017?
Jeg prøver å få med meg mye forskjellig, nå ser jeg frem til Festspillutstillingen i Bergen med Jan Groth.

2) Er det verket du viser på ØU17 en videreføring eller et brudd med tidligere arbeider fra deg? Hva jobber du med for tiden?
Verkene er en videreføring. Det er faktisk nye verk fra det samme Inngrep-prosjektet som jeg stilte ut på Østlandsutstillingen i 2009. Nå jobber jeg blant annet med nye bilder frem mot en separatutstilling jeg skal ha på Galleri BOA i 2018. På veien mot en egen utstilling med Inngrepbildene har det betydd mye å få stille ut på Østlandsutstillingen!