Kunstnerpresentasjon #2017/07 Kari Kolltveit

[fbshare type=»button» width=»100″] I dag presenters Kari Kolltveit med arbeidet Klinkende klart (2017). Kunstverket består av 12 ark (4 stilles ut her), der ulike retoriske utsagn er preget i papiret med hammer og metallstempler.

Kari Kolltveit: Klinkende Klar

www.karikolltveit.no

Artist statement
Bildene er fra en serie arbeider der jeg hamrer inn tekst med hammer og metallstempler. Tekstene er sitater fra stortingsmeldinger, politiske taler o.l. Disse frasene er selvmotsigende, absurde og helst fullstendig uforståelige (jmf nytale).

Hele arbeidsmetoden fram til presentasjonen er i seg selv en fysisk billedliggjøring av hva politisk, byråkratisk og akademisk språk på sitt verste ofte gjør; gjenta dvs. “hamre inn” intetsigende svada som gjør krav på å stå som meislet i stein, selv om det henger fritt i lufta uten forankring eller mening.

I tillegg til at teksten er i seg selv vanskelig til umulig å forstå, bruker jeg en rekke typografiske virkemidler for å senke lesbarheten. Man må anstrenge seg for å lese det – men så får man ingen uttelling.

Den som manipulerer språket gir inntrykk av å informere, mens det som skjer i virkeligheten er desinformasjon

Intervju
1) Er det en/ett kunsterisk event/utstilling/foredrag som du gleder deg til utover sommeren og høsten?
Hvis jeg skal anbefale noe man bør se, må det bli Y-blokka med kunst av Nesjar/Picasso – før den blir revet ned og forsvinner.

2) Det/de verket/ene du viser på ØU2017 – er det en forlengelse/vidreføring eller et brudd med ditt kunstnerskap? Hva jobber du med for tiden?
«Klinkende klart» kan kanskje se ut som et brudd med min ofte foretrukne teknikk, akvarell, men temaet makt, avmakt og språk som maktmiddel har jeg forfulgt i lang tid uavhengig av teknikk.

Selv om jeg arbeider i mine egne tema krever ideene sitt eget formspråk.

For tiden arbeider jeg med et Big Brother-prosjekt hvor jeg også benytter meg av tekst i bildet, men på en helt annen måte.

Del på Facebook!