Kunstnerpresentasjon #2017/13 Rolf Lorentzen

I dag presenteres Rolf Lorentzen non-figurative malerier Uten tittel som nå kan sees i FredrikstadLorentzen beskriver sin arbeidsmetode som intuitiv og prosessmessig.

 

 

Artist statement

Musikk er en stor inspirasjonskilde for meg, samt ulike typer nonfigurativt maleri. Jeg arbeider uten en bestemt innholdsmessig tematikk. Mine motiv frembringes intuitivt, prosessmessig og uten bruk av skisser. I mine bilder kan man finne mange sammenstillinger av geometriske, amorfe og organiske formelementer – slike sammenstillinger kan kanskje oppleves som uttrykk for møter mellom uberørt natur og en menneskeskapt virkelighet, mellom mentale landskap og naturinntrykk…?

Intervju

1) Er det en utstilling eller et kunstnerisk event du gleder deg til i år?

Jeg håper å få sett Marina Abramovics retrospektive utstilling på Louisiana i Danmark. Det esoteriske innholdet i hennes kunst interesserer meg spesielt – jeg håper utstillingen kan gi meg en tilfredsstillende forklaring på betydningen av «spirit cooking».

2) Verkene du viser på ØU2017 – er det en forlengelse eller et brudd med ditt kunstnerskap? Hva jobber du med for tiden?

Verkene jeg viser på Østlandsutstillingen representerer en videreføring av mitt kunstnerskap som i mange år har dreid seg om å utforske et nonfigurativt formspråk med ulike teknikker. For tiden fordyper jeg meg i Photoshops mange innfløkte funksjoner og de kreative mulighetene som denne programvaren byr på. Jeg forventer å få ferdigstilt en serie digitale bilder, kreert i Photoshop, i løpet av året.