Kunstnerpresentasjon #2017/18 Christine Malnes

Christine Malnes Mathisen vant Østlandsutstillingens pris 2017 for verket From The Library of Babel, vol. II. Arbeidet består av fire skjermer og fire lydspor hvor setninger som «du holder alt for deg selv» «de kjenner deg egentlig ikke » og «husker du hvem dette er?» leses opp og vises som ren tekst på skjermene.

Artist statement

En uendelig strøm av informasjon utfordrer i dag klassiske prinsipper om struktur, sammenheng og kontekst. Kategoriene trivielt og verdifullt, viktig og uviktig, privat og offentlig blir diffuse. Fakta og fiksjon blandes. Hierarki blir til nett­verk. De store, lineære fortellingene smuldrer opp, terren­get blir uoversiktlig, og det blir hvert enkelt menneskes oppgave å skape sin egen historie i kakofonien av religion, filosofi, vitenskap, kvakksalveri og selvhjelpslitteratur.

I mitt kunstneriske prosjekt tilnærmer jeg meg begreper som hukommelse, tid og identitet, og vår opplevelse av disse i en verden dominert av moderne teknologi og for­ bruk.

 

Intervju

1) Er det første gang du stiller ut på Østlandsutstilingen?

-Det er første gang jeg stiller ut på østlandsutstillingen.

 

2) Er det en utstilling eller et kunstnerisk event du gleder deg spesielt til utover høsten? 

– Det er mange utstillinger, både i Norge og utland som jeg håper å få med meg!  Det er jo både Documenta i Kassel og Veneziabiennalen!. I Norden ser jeg frem til utstilingen «Being there» på Louisiana, med blant annet kunstneren Cecil B. Evans.

 

3) Verket du viser på ØU2017 – er det en videreføring eller et brudd med ditt kunstnerskap? Hva jobber du med for tiden? 

– Arbeidet jeg viser er er en videreføring av et tidligere arbeid.  For tiden arbeider jeg i studio med et nytt videobasert arbeid.