Kunstnerpresentasjon #2017/19 Janne Nes

Janne Nes sitt verk Gjennom gul
 er en installasjon bestående av elleve lag silke med akvarell. Med sine 2x2x2meter tar den romlige, luftige kuben plass og oppfordrer til kroppslig og mental deltakelse.

 

Artist statement

Jeg arbeider med problemstillinger omkring farge, trans­parens og tredimensjonalitet framstilt i fysisk materiale. Abstrakte former, nesten like og rytmisk repeterende i sidestilte silkeflak, er framstilt ved bruk av fargepigmenter flytende i vann. Flakene danner et romlig objekt. Sentralt står et spill mellom kontroll og tilfeldighet. Det er noe risikabelt med vann som flyter. Silken svever lett på grunn av luftstrømmene som oppstår når betrakteren beveger seg rundt verket, og opplevelsen av volumet endres i takt med at flakene kan sees fra stadig nye synsvinkler.

Når en farge ikke bare opptrer på en todimensjonal flate, men som et romlig objekt, virker fargen sterkere og mer aktivt. Særlig når objektet har en viss størrelse, gjerne større enn betrakteren selv. Objektet tar plass og oppfor­drer til en slags kroppslig og mental deltakelse. Vi kommer ikke utenom.

 

Intervju

1) Er det første gang du stiller ut på Østlandsutstilingen?

Ja, det er første gang jeg stiller ut på Østlandsutstillingen.

2) Er det en utstilling eller et kunstnerisk event du gleder deg til utover høsten?

Nå er høsten her, og jeg har nettopp sett Venezia-biennalen, noe jeg har hatt lyst til lenge, men ikke fått til før nå. Det er veldig inspirerende med såmange kunstuttrykk samlet på ett brett. Jeg var også nylig i München og så flere utstillinger der og vil særlig framheve Cy Twomblys store malerier som for tida vises i Museum Brandhorst.

3) Verket du viser på ØU2017 – er det en videreføring eller et brudd med ditt kunstnerskap? Hva jobber du med for tiden? 

Det verket jeg viser er en videreføring av mitt kunstnerskap som handler om store tredimensjonale objekter i rom, framstilt i farget transparent silke. Jeg jobber nå videre med samme materiale, både i kubeform som nå vises på ØU2017, og i andre formater. Min neste utstilling blir i Lørenskog Kunstforening våren 2018.