Kunstnerpresentasjon #2017/20 Ulla Schildt

Fotograf Ulla Schildt bidrar med tre fotografier, Lioncage, Untitled og Fragments # II, i Østlandsutstillingen 2017. Arbeidene er en del av hennes langvarige prosjekt «The Garden» (arbeidstittel) som undersøker menneskets behov for å kontrollere naturen og hvordan dette også kommer til syne i vår fremstilling av den.

De siste årene har jeg arbeidet med utstillingskonsepter som tar utgangspunkt i menneskets behov for å forske, samle og dermed «beherske» verden. Jeg tar utgangspunkt i hvordan natur presenteres i museale sammenhenger og hvordan vi skaper imitasjoner av natur i menneskeskapte omgivelser.

1) Er det første gang du stiller ut på Østlandsutstilingen? Hvis nei, hvor mange ganger har du vist arbeider på ØU?

Nei – dette er min 5 gang på ØU.

2) Er det en utstilling eller et kunstnerisk event du gleder deg til utover høsten? 

Fotogalleriet i Oslo feirer sin 40. bursdag og det markeres med mange foredrag og utstillinger gjennom hele året. Det gleder jeg meg til.

3) Verkene du viser på ØU2017 – er det en videreføring eller et brudd med ditt kunstnerskap? Hva jobber du med for tiden? 

Arbeidene jeg viser på ØU 2017 er en del av et større prosjekt, «The Garden» (arbeidstittel), som jeg har jobbet med siden 2006. Et utvalg av fotografiene ble utgitt i boken Norwegian Journal of Photography i april 2017, men jeg ønsker å jobbe videre med serien og ferdiggjøre en egen publikasjon i 2017 – 2018.

Ulla Schildt: