Kunstnerpresentasjon #23 Jan Marius Kiøsterud

[fbshare type=»button» width=»100″]

Østlandsutstillingen presenterer tre kunstnere denne fredagen, tre kunstnere på lørdag og to kunstere på søndag. Her i # 23 presenterer vi Jan Marius Kiøsterud med skulpturen Playing solitaire while doing yoga on a pile of coffee cups wearing a pink dress, 2015,
 Keramikk, 34 x 27 x 17 cm. Hjemmeside: www.jmkiosterud.com

Jan Marius Kiøsterud
Jan Marius Kiøsterud

Artist Statement

Arbeidet som jeg stiller ut hører til en serie keramiske skulpturer som jeg betrakter som situasjoner, performance uttrykt i keramikk, og som dagboksider. Verkene handler om kjønnsroller sett ut ifra en heterofil, hvit vestlig manns ståsted, hvor den ”heteronormative kjønnsordenen” utfordres i en feministisk kontekst. Den heteronormative mannen er like bundet av kjønnsrollemønster og strukturer som kvinnen, noe som er en sentral del av den fjerde feministbølgen.

Den mannlige kjønnsrollen blir ofte glemt i debatten ettersom rollen regnes som ”det normale”, og blir derfor usynlig. Den har en rekke sosiale fortrinn og høy sosial status, noe som bidrar til at selve rollen ofte ikke stilles spørsmål ved. Jeg belyser hvordan denne rollen er et fengsel – slik som en kvinnelig kjønnsrolle også er – på tross av at den befinner seg øverst i verdenshierarkiet.

Ved siden av å ta opp temaet om kjønnsrollemønster, portretterer skulpturene livssituasjonen til unge kunstnere, med meg selv som modell. En livssituasjon som preges av lav inntekt og usikkerhet rundt ens egen kunst, hverdag og fremtid. Situasjonene som portretteres kan også ses på som ”ting jeg gjør når jeg egentlig bør jobbe med kunst”, noe som de fleste mennesker, uavhengig av yrke, kan gjenkjenne seg i.

 

Østlandsutstillingen spurte kunstneren hva han jobbet med for tiden og hvilke utstillinger han ville anbefale for andre kunstinteresserte. Kiøsterud svarte:
Jeg jobber for tiden med tilsvarende prosjekt som det som vises på Østlandsutstillingen, dvs. performance uttrykt i keramikk. I tillegg jobber jeg med performancevideoer og abstrakte keramiske skulpturer.
Om jeg skal anbefale en utstilling, vil det være den kommende utstillingen til den britiske kunstneren Phyllida Barlow på Kunsthalle Zürich i Sveits 28.okt – 26. feb 2017, en utstilling jeg selv ser frem til å se.