Kunstnerpresentasjon # 27 Anne Cecilie Lie

[fbshare type=»button» width=»100″]  Performancen Column av Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie har vært sentral i Vestfold Kunstsenter under Østlandsutstillignen 2016. www.annececilielie.com

Foto: V Scholz

Artist statement
Med våre kropper skaper vi sosiale rom der vi både blir bekreftet som individer og utvider vår bevissthet. Det er gjennom vår kropp at verden kommer til kjenne.

Det finnes synlige grenser som bestemmer hvordan vi skal bevege oss i forhold til den fysiske verden som vi omgir oss med og usynlige grenser som normer og kulturelle og sosiale spilleregler. Vi strekker oss både fysisk og psykisk for å passe inn og bøyer oss for konvensjoner.

Gjennom kunsten kan man vise sin virkelighetsoppfatning der betrakteren må forholde seg til kunstnerens verden. Kunstneren må selv forholde seg til institusjonen som er rundt den.

I en tidligerer performance «Column #1», bygget jeg ned taket i Galleri Fisk til min egen høyde og jeg stod i rommet som en søyle. Slik kunne jeg tvinge betrakteren inn i min virkelighetsforståelse, samtidig som det er jeg som holder oppe denne tilsynelatende begrensningen.

I performancen «Column» i Tønsberg har jeg måttet forlenge min egen kropp for å nå opp til taket. Jeg setter ikke lenger premissene, men må forholde meg til rommet og i bredere forstand, institusjonen. Jeg strekker meg som en søyle for å tilpasse meg og holde den oppe.