Kunstnerpresentasjon # 36 John K Raustein

[fbshare type=»button» width=»100″]  Villnisets koloni (lydløs klang) av John K. Raustein er en installasjon laget i 2015 av div tekstil, fyllvatt, metall, bladmetall, treverk (250x150x150 cm). www.johnkraustein.com

John K Raustein
John K Raustein

Artist Statement
Mitt kunstnerskap springer ut fra min fascinasjon for det tekstile materialet og dets unike evne til å bære på fortellinger, erindringer og minner. Abstraksjonen av mentale minner står sentralt sentralt. Jeg utforsker tekstilenes assosiative potensial. Jeg drives av trangen til å stadig utforske nye muligheter med mål om å trenge dypere inn i spørsmål vedrørende identitet og erindring. Jeg er kontinuerlig på søken etter hvordan vage minner kan gis et fysisk uttrykk. Igjennom formale undersøkelser forsøker jeg å gripe minnenes fysiske forankring. Hva utløser et minne? Jeg søker triggerne – et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt, eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig følelse av eksistensiell uro.

Østlandsutstillingen spurte kunstneren om hva han jobbet med for tide og hvilke utstillinger hun ville anbefale for andre kunstinteresserte, og Raustein svarte:
Jeg arbeider for tiden mot en separatutstilling på KRAFT i Bergen som åpner i mai 2017.  Akkurat nå er arbeidene en forlengelse av serien villnisets koloni(lydløs klang), men de endrer seg stadig og for meg er det viktig å være kontinuerlig i prosess.

Jeg anbefaler å ta en tur til Kvadraturen i Oslo, Oslos egen kunst område. Der ligger en rekke gode visningssteder, hvor man kan få mange kunstopplevelser i de ulike galleriene som f.eks: Tegnerforbundet, Format, LMN, Ram og SOFT.