Kunstnerpresentasjon #39 Hedvig Lien Rytter

[fbshare type=»button» width=»100″]

Denne siste lørdagen med Østlandsutstillingen i Lillehammer presenterer vi tre nye kunstere: Karen Lidal, Hanna Roloff og Hedvig Lien Rytter viser sine verk i Oppland Kunstsenter frem til søndag 19. juni. Her i kunstnerpresentasjon # 39 er Hedvig Lien Rytter og arbeidet Whirling i fokus. Tegningen er fra 2015 og laget med tusjpenn på papir, 80x105cm. 

Hedvig Lien Rytter
Hedvig Lien Rytter

Artist Statement
Jeg er på søken etter motiver som forteller om forandring, i form av forfall, oppløsning eller destruksjon, og potensialet for noe nytt som ligger i dette. Jeg er opptatt av motiver som dreier seg om hverdagslige ting og om­ givelser som vi er fortrolige med, men som fremtrer i en annen form og forbindelse. Det er materialer på vei til destruksjon eller i en annen midlertidig tilstand. Når jeg løsriver motivene fra sammenhengen oppstår det muligheter for nytt innhold eller tolkning. Det er en form for underliggjøring. Motivene trer frem og kan bli noe annet enn det de er rent konkret. Jeg ønsker å fortelle om en menneskelig tilstand gjennom å beskrive en ytre verden; endringene som skjer i det ytre som uttrykk for noe eksistensielt. Materialers ulike stofflighet er et poeng i bildene og jeg prøver å vektlegge dette i utførelsen.

Østlandsutstillingen spurte kunstneren hva hun jobbet med for tiden og hvilke utstillinger hun ville anbefale for andre kunstinteresserte. Hedvig Lien Rytter svarte: Jeg jobber nå med tegninger til et prosjekt sammen med Ruta Pakarklyte, som dreier seg om mye det samme som jeg har jobbet med de siste årene. Motivene er for eksempel bygningsmaterialer på en rivningstomt, eller sementsekker som skal bli til bygninger. Jeg er interessert i å finne kompliserte former og skildre teksturer. Mitt og Rutas felles prosjekt dreier seg om en motreaksjon på idealet om det forelnklede, effektive livet, og om å fortelle historier om endring og forgjengelighet.

Akkurat nå skulle jeg gjerne sett Wilhelm Hammerhøy på Ordrupgaard i København, og vil dermed anbefale den for andre kunstinteresserte.