I media 2016 April

Romerikets Blad forhåndsannonserte Østlandsutstillingen 2016 – du kan se på artiklen her.