Mediaomtale «…mit eigenen Augen sehen» Mars 2017

En av hovedavisenen i Kiel, Kieler Nachrichten, skrev om prosjektet «… mit eingene Augen sehen» og trekker blant annet frem Tulle Ruth Koefeoed-Jespersens objekt «Kan bønner/bønder vokser i himmelen» i sin overskrift: Die Bohnen und das Gebet.