Mediaoppslag 2015

Charlie Fjätström: The morning after the night before, 2014

To omtaler og en anmeldelse fra svenske og norske aviser

10. -11. juni 2015

Härjedalsfotograf vinner pris i Norge

Tidningen Härjedalen og nettmagasinet ÖP.sv hedrer  Charlie Fjätström som en av tre prisvinnere på året Østlandsutstillingen. Prisen består av 15 000 NOK til kunstrelateret reiser og aktiviteter. Bildet er del av serien «Hema».

Les de svenske artiklene i Tidningen Härjedalen og ÖP.sv.

 

Maria Sundby, The Rest in Pieces, 2011-2014

Halvhjertet om identitet

06. juni 2015

Til tross for halvhjertet overskrift lover Aftenposten at «Østlandsutstillingen byr på enkelte gullkorn» 

Kjetil Røed trekker frem flere kunstere som vellykket setter om sine egne tolkninger av identetetsbegrepet i verk stilt ut på Østlandsutstillingen.