Møte med prisvinneren

Foto: Bjørn H. Vangen

Kunstneren Anne Karin Jortveit mottar Østlandsutstillingens pris for sitt verk Reisegods (klokka ringer ell’ve) fra 2018.
Anne Karin forteller her om sin arbeidsprosess og sin måte å jobbe med kunst på:

Jeg kjenner meg beæret over å bli tildelt Østlandsutstillingens pris 2020. Det var en veldig hyggelig telefon å få, selv på en dag som snudde rundt på hele samfunnet. Jeg håper virkelig at folk etter hvert får oppleve selve utstillingen i Kunstbanken.

At jeg får prisen for akkurat dette verket, betyr mye for meg. Det ble opprinnelig påbegynt som et personlig sorgarbeid for et par år tilbake. Men det er viktig for meg at det likevel ikke handler om noe spesifikt privat. I stedet tok jeg i bruk en drivkraft jeg kunne jobbe gjennom, og slik transformere utgangspunktet mitt over i noe som også kan deles. Jeg håper at dette er et verk som kan bety ulike ting for andre, men det er helt klart et stort alvor over det, ikke minst sett i forhold til tittelen.

Jeg er utrolig glad i å jobbe med hendene og med tekstilt håndverk. Jeg liker enkle teknikker, det er som om de setter meg i direkte kontakt med innholdet jeg ønsker å utvikle, og jeg synes det er berikende å ha innsikt i det meste av produksjonen selv.

Vi lever i en prekær, skjør og kompleks tid, og måten jeg etter hvert har begynt å arbeide på er påvirket av dette. For meg er den utsatte og forsvinnende naturen et omdreiningspunkt for mye av det jeg gjør. Selv om jeg ikke alltid utforsker konkrete miljøtemaer, gir kunstprosessen likevel muligheter for å reflektere over våre verdivalg. Kunsten blir for meg et sted å være, et sted å tenke fra som omfavner både estetikk og etikk.