Økonomisk støtte til Østlandsutstillingens jubileumsmarkeringer

En jubileumsfeiring med 7 utstillinger, publikasjon og omfattende utadrettet program forutsetter en større økonomisk plattform enn de ordinære bevilgninger kan tilsi. Derfor er vi svært takknemmelig for ekstra støtten vi har fått til nå:

Sparebankstiftelsen DNB vil støtte jubillet med generøse 236.980 kr. Midlene skal brukes i forbindels med formidling av samtidskunst til publikum på 7 steder, teoriutvikling, seminar. Vi vil dermed blannet annet kunne tilby et kunstfaglig seminar under åpningen av første utstillingen i House of Foundation i Moss, lørdag 02. mars. Omvisning utover de ordinære offentlige omvisninger vil kunne gjennomføres alle 7 steder – og noen kunstnere vil kunne formidle sine verk direkte til publikum.

Vi takker også Bildende Kunstneres Hjelpefond for tildeling av 50.000 kr gjennom fondet for «Fremme av norsk kunst». Formidling overfor nye målgrupper vil være mulig gjennom denen støtten.

Norsk Kulturråd har støtte jubileumsmarkeringene med kr. 30.000 til manusutvikling for Dag Solhjell, som skriver hovedessay i jubileumspublikasjonen. Hele jubileet har i tillegg fått kr 50.000 i støtte for utvikling og gjennomføring av hele jubileet.

Aldri tideligere har vi fått så mye støtte til utadrettet virksomhet og teoriutvikling! Disse tre støttespillere gjør det bla. mulig for Østlandsutstillingen å utvikle barnekunst-workshop, utadrettet virksomhet som fremmer inkludering av fremmedspråklige gjennom formidling av samtidskunsttilrette, skoleomvisninger, smarbeid med kinoer, biblioteker og andre offentlige instanser. Dessuten vil publikum kunne møte noen av kunstnerne i artist talks alle 7 visningssteder. Gjennom disse tiltakene kan vi fremheve den regionale delen av landsdelsutstillingens identitet og bli aktiv i alle 7 fylker som Østlandsutstillingen er virksom i. 

Vi takker alle støttespillere for deres bidrag.

Egil Martin Kurdøl er invitert som jubileumskunstner i Oppland og viser bla verket SKAPELSESBERETNINGER i Harpefoss hotell
Del på Facebook!