Østlandsutstillingen 2017

1. rad: Bjørn Terje Nygård, Janne Nes, Sigbjørn Bratlie, Simon Nicholas, Kari Mølstad, Mikael Bakketun
2. rad: Ulla Schildt, Frode Markhus, Hedvig Winge, Anne Cathrine Wiersholm Grieg, Adrian Bugge,

Kunstere | Kunstverk | Program | Juryen | ØU’s pris |  Konsept | MedieoppslagKatalog | Dokumentasjon

Østlandsutstillingen 2017

Hedmark Kunstsenter:       11.03. – 07.05.2017
Buskerud Kunstsenter:      23.05. – 18.06.2017
Østfold Kunstsenter:          09.09. – 22.10.2017

Årets Østlandsutstilling er den 38. i rekka, og vises i Hedmark Kunstsenter (Kunstbanken), Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter. I tillegg til vandreutstillingen arrangerer Østlandsutstillingen i år seminaret Ord og billedkunst i Hamar og stedstilpassete performance i Drammen og Fredrikstad.


Dette er årets kunstnere:

 • Mikael Bakketun
 • Brita Been
 • Joakim Blattmann
 • Sigbjørn Bratlie
 • Adrian Bugge
 • Mattias Cantzler
 • Anne Cathrine Grieg Wiersholm
 • Mari Meen Halsøy
 • Karoline Hjorth
 • Linn Hoseth
 • Kari Kolltveit
 • Rolf Lorentzen
 • Morten Løberg
 • Frode Markhus
 • Christine Malnes Mathisen
 • Kari Mølstad
 • Janne Nes
 • Simon Nicholas
 • Bjørn Terje Nygaard
 • Kristin Romberg
 • Ulla Schildt
 • Franzisca Siegrist
 • Siri Harr Steinvik og Narve Hovdenakk
 • Ellen Henriette Suhrke


Årets kunstverk


Program 2016

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Lørdag 11. mars
kl 10.00 Preview
kl 11.00 Seminar: Ord og billedkunst
kl 14.00 Utstillingsåpning

Søndag 12. mars
kl 13.00 Offentlig omvisning

Buskerud Kunstsenter

Tirsdag 23. mai 
kl. 17.00 Preview
kl. 18.00 Utstillingsåpning og prisutdeling
kl. 19.00 Performance med Mikael Munz Bakketun i Siloen på Papirbredden

Søndag 18. juni Kunstvandring i Drammen
kl. 12.15 i Bragernes Kirke: Kunsthistoriker Ingvild Pharo og Østlandsutstillingens leder Martina Kaufmann på kunstvandring i utstillingen «… å se med egen øyne» i Bragerenes kirke og i samtaler med utstillende kunstner Helen Eriksen.
kl. 14.00 Omvisning med kunstnermøter i Østlandsutstillingen 2017 i Buskerud Kunstsenter –Artist talk med Christine Malnes og med deltagende kunstner Kari Kolltveit.

Østfold Kunstsenter

Lørdag 09. september
kl. 14.00 Preview
kl 15.00 Åpning
kl. 16.00 Performance med Franzisca Siegrist «Route of Roots»

Fredag 15. september
Kulturnatten på Østfold kunstsenteråpent 12 – 22 og Østlandsutstillingen vises i hele huset.
Kl. 17 – 18. Møt to av kunstnerne: Brita Been og Kristin Romberg. Det blir kunstnersamtale og omvisning i utstillingen.

 

Formidling alle visningssteder

Uke 11: Formidling av Østlandsutstillinge til studenter ved Læringssenteret i Hamar og utvalgte vidregående skoler. Formidler Randi Lilliequist.
Uke 21 til uke 24: Formidling av Østlandsutstillinge til 6. klassinger i Drammen Kommune gjennom Den Kulturelle skolesekken og Introduksjonssenteret i Drammen. Formidler: Marte Grette, Anne Liis Skogan, Randi Lilliequist.


 Juryen

Fri innsendelsesrett og anonym juryering er urokkelige grunnpilarer for Østlandsutstillingen. Juryen er en garantist for faglig kvalitet og dens sammensetning vil naturlig prege utstillingene. Juryen blir hvert år satt sammen av tre kunstnervalgte representanter fra Østlandet, i tillegg til én representant fra visningsinstitusjonene og Østlandsutstillingens daglige leder. I år besto juryen av

 • Edith Spira (kunstner og juryleder)
 • Anna M Sigmond Gudmundsdottir (kunstner)
 • Sverre Gullesen (kunstner)
 • Aase Marie Brun (Kunstbanken)
 • Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen).
Østlandsutstillingens jury 2017

Juryens uttalelse: «Østlandsutstillingen er en juryert utstilling. Her kan alle fra Østlandsregionen sende inn arbeider som blir anonymisert for juryen slik at kunsten selv må snakke for seg uavhengig av kunstnerens navn og øvrige kunstnerskap.

Denne utstillingen er et resultat av vurderingen fra årets jury, og utstillingen ville sett annerledes ut med en annen jury. Vi hadde mange gjennomganger av hele søknadsmassen og betraktet alle verkene med stort alvor. Samspillet mellom intensjon og utførelse dannet et kriterium for bedømmelsen.

Tidlig i prosessen ble det klart for oss at vi foretrakk å presentere flere verk av enkelte kunstnere fremfor mange enkeltverk, noe som førte til at enkelte solide kunstverk ble refusert. Vi har likevel gitt plass til mange stemmer. Stemmer som forteller oss historier om forvandling, stemmer som forteller oss at vi ikke kun ser med øynene, stemmer som forteller om menneskers inngripen i naturen, stemmer som forteller om reiser – frivillige og ufrivillige. Kunstverkene har ofte flere lag av betydning. Men uansett kunstnerisk uttrykk – hvilket i dette tilfelle spenner mellom tegning og installasjon, maleri og video, så reflekterer hvert kunstverk også sitt forhold til kunsten i seg selv.»

424 kunstnere søkte med 1047 arbeider om deltagelse – 45 verk av 25 kunstnere og kunstnergrupper ble antatt til Østlandsutstillinge 2017.


Østlandsutstillingens Pris

Østlandsutstillingens Pris 2017
Østlandsutstillingen deler hvert år ut en pris til utstillingens mest markante verk. I 2017 konkurrerte 25 kunstnere om å vinne denne prisen.

Østlandsutstillingens pris 2017 tildeles Christine Malnes for verket From The Library of Babel, vol. II.

Prisvinneren mottar kr. 50.000,- til kunstfaglig relatert reisevirksomhet.

 

Prisjury: Edith Spira og Emil Finnerud

Prisjuryen har i år bestått av Edith Spira, billedkunstner og Østlandsutstillingens juryleder, samt Emil Finnerud, nestleder i Norsk Kritikerlag seksjon kunst, og kunstredaktør i NATT&DAG. Prisjuryen valgte From The Library of Babel, vol. II som det mest markante verket på Østlandsutstillingen 2017 og begrunner valget slik:

Da filmskaperen David Lynch ble spurt hva en av filmene hans handlet om, svarte han nøkternt at det handlet om en kvinne i trøbbel. Juryen ble hensatt til en liknende følelse av å både vite alt og ingenting om det vi nettopp hadde sett.

Verket har en åpenbar poetisk og litterær slagside gjennom utstrakt bruk av tekst. Fragmentert og sparsommelig, men også rikt og tilgjengelig. Publikum blir kastet inn i noe som kan minne om et løst narrativ, uten en begynnelse, midtparti eller slutt.

Vinnerbidraget består av fire skjermer og fire lydspor. Ren tekst på sort bakgrunn blir opplest. Tilfeldige setninger som «du holder alt for deg selv» «de kjenner deg egentlig ikke » og «husker du hvem dette er?» dukker opp og antyder noe foruroligende. Eller ikke. Det er nettopp det assosiative aspektet og den uendelige lesningen av verket som gjør det interessant. Vi har alle enten sagt, hørt eller lest disse generiske, nesten klisjéaktige setningene uten å ofre det en nevneverdig tanke.

Dynamikken mellom en nesten flørtende tilbakeholdenhet og det åpne gir det ellers så nedstrippete verket en nerve og intensitet som holder fast på betrakterens oppmerksomhet og nysgjerrighet

Sofistikert blåser årets prisvinner nytt liv og mening i setningene gjennom å arbeide med dem som en nøye koreografert og overlappende collage. Med rytme, overraskelse og kløkt avler verket kontinuerlig nye sett av innfallsvinkler og følelser. Årets vinnerbidrag klarer på elegant vis å gjøre noe de fleste kunstnere vegrer seg for og ytterst få klarer: å få det hverdagslige og enkle til å fremstå som subtiliteter.

 


Konsept for Østlandsutstillingen 2017

Årets vandreutstilling vises i Hedmark Kunstsenter Kunstbanken, Buskerud Kunstsenter og Østfold Kunstsenter. Utstillingene suppleres av seminaret Ord og billedkunst i Kunstbanken, presentasjon av video og fanziner i Kongsvinger bibliotek, Hamar bibliotek og Drammensbiblioteket, stedsspesifikk installasjon med per­formance i Siloen på Papirbredden  i Drammen samt performance i forbindelse med feiringen av Fredrikstad 450år-jubileet.

Hvert år arrangerer Østlandsutstillignen artist talks, seminarere og andre faglig eventer i forbindelse med visning av utstillingen på de ulike steder.

I Kunstbanken er det i år et seminar med tittel, Ord og billedkunst, lørdag 11. mars. Du kan laste ned program, presentansjoner og bilder fra seminaret her:
Program
Seminar – Bilder av foredragsholderne
Seminar – Presentasjon av foredragsholderne (bio)

 


Mediaoppslag

I Hamar
Hamar Dagblad 09.03.17

Forhåndsomtale i Hamar Dagblad 2017 03 09

 

 

 

 

 

Gubrandsdøling Dagning 14.03.17

Én fra Oppland i Østlandsutstillingen

 

 

Hamar Arbeiderblad 14.03.17

To kvinner ser på skulptur av Hedvig Winge på Østlandsutstillingen som vises i Kunstbanken 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

II Drammen

Fremtiden – Dagsavisen 02.06.17

Christine Malnes Mathisen: From the library of Babel

Katalog

Her kan du laste ned Web-katalogen 2017

 

 

 

 

Full size Katalog


Dokumentasjon av utstillingene 2017


Her vises det bilder fra årets visningssteder: Dokumentasjon av hele utstillingen, fra åpningen, fra formidlingen, fra monteringen og på slutten finner du utlysningsdokumentene som lå til grunnen for årets utstilling.

Åpning Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter

20 deltagende kunsntere og over 100 besøkende valgte å komme til Kunstbanken forrige lørdag. Programmet til åpningsdagen spente fra preview med deltagenre, seminar og åpning med poesiopplsening (Steinar Opstad) samt taler fra Ingrid Blekastad (Kunstbanken), Edith Spira (ØUs juryleder), Hans Thorsen (ØUs styreleder) og Randi Lang Langøigjelten.

 

Mange gode samtaler om kunst oppsto under åpningen.

Foto: Ann-Silje Kolseth og Anja Granbakken

Åpning Buskerud Kunstsenter

Åpning Østfold Kunstsenter

 

Dokumentasjon av hele utstillingen
Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter – Foto Tobias Nordvik

Dokumentasjon av hele utstillingen
Buskerud Kunstsenter – Foto Buskerud Kunstsenter

 

 

Bilder fra formidlingen 
I år har vi et særskilt samarbeid med Læringssenteret i Hamar. Språkstudentene kommer til omvisning og samtale og ser på Østlandsutstillingen 2017 sammen med vår dyktige formidler Randi Liliequist. Egne bilder og ord finnes av hver betrakter.

 

Bilder fra monteringen i Buskerud Kunstsenter

Bilder fra monteringen i Kunstbanken

 

 

Dette er utlysningsdokumentene

Her kan du laste ned søknadsreglementetsøknadsveiledning og få svar på ofte stillte spørsmål samt få tilgang til søknadsskjema.


Om årets utstilling

Østlandsutstillingens viktigste oppgave er å arran­gere en årlig vandreutstilling i landsdelen, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk.
I 2017 vil Østlandsutstillingen jobbe parallelt med to uavhengige hovedprosjekter: A) Den vanlige Østlandsutstillingen 2017 og B) det tysk-norsk-danske reformasjonsprosjektet «… å se med egne øyne» (Søknadsprosessen er avsluttet nå. Følg med her på utviklingen av reformasjonsmarkeringen.)

Begge prosjekter er finansiert av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold gjennom Østlandssamarbeidet.

Østlandsutstilling 2017 vises 3 steder i Norge med første åpning i Kunstbanken i Hamar 11. mars. Søknadsprosessen er nå avsluttet.