Om Østlandsutstillingen

Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold.

Østlandsutstillingen  ble initiert av kunstnerorganisasjonene i de syv fylkene  på Østlandet i 1978, og den første Østlandsutstillingen ble vist  i 1979 i Galleri F15, Sandefjord Kunstforening og Lillehammer Bys malerisamling og de Sandvigske samlinger.

Østlandsutstillingen er en av fem landsdelsutstillinger i Norge og finansieres av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Vestfold og Oslo kommune gjennom Østlandssamarbeidet.

Østlandsutstillingen har gjennom Østlandssamarbeidet fått kontakt til Schleswig-Holstein og etablert samarbeidsprosjekter  med delstatens kunstnerorganisasjon.