Styreledere i distriktsorganisasjonene

BOA Morten Gran
Buskerud BK Marius Dahl
Hedmark BK

Silje Eugenie Strande Øktner

Oppland BK
Vestfold BK

Hanne Marwold Clarke

Østfold BK Jonas Qvale