Administrasjon, styret og representantskap

Administrasjon

Daglig leder for Østlandsutstillingen er Josephine Lindstrøm. Anne-Silje Kolseth er engasjert som prosjektleder.

Besøksadresse Storgt. 4,
2000 Lillestrøm
Postadresse Pb. 65, 2001 Lillestrøm

Tlf: 920 11 053
E-post: kontakt@ostlandsutstillingen.no

Styret 2019/2020

Østlandsutstillingens styre består av 6 representanter fra distriktsorganisasjonene. For perioden august 2019 til mai 2020 er styret sammensatt som følger:

Østfold ØBK 2018-2020 1. periode Kristin Romberg, styreleder
Oslo og Akershus BOA 2018-2020 1. periode Marit Silsand
Oppland BKO 2019 – 2021 1. periode Marit Arnekleiv
Hedmark BKH 2018-2020 1. periode Mailind Solvind Mjøen
Vestfold VBK 2019-2021 2. periode Hilde Hvalø Hansen
Buskerud BBK 2019-2021 1. periode Katarina Zahl Fagervik

Vara

Østfold ØBK 2018-2020 Jane Hupe
Oslo og Akershus BOA 2018-2020 Maja Økland
Oppland BKO 2018-2020 (ingen vara)
Hedmark BKH 2018-2020 Roar Kjærnstad
Vestfold VBK 2019 – 2021 Siri Berqvam
Buskerud BBK 2019 – 2021 Evelyn Melsom

Representantskapet 2019

Østlandsutstillingens øverste organ er representantskapet og består av 6 representanter fra distriktsorganisasjonene, 2 representanter fra kunstsentrene og 1 representant fra fylkene gjennom Østlandssamarbeidet. Representantskapet møtes en gang i året.
Representantskapet 2019 består av:

Buskerud BBK  – 2020 1. periode Mona Sundelius
BOA  – 2020 2. periode Ole Rosén
Hedmark BKH  – 2020 1. periode Knut Wold
Oppland BKO  – 2020 1. periode Tone Hagen
Vesfold VBK  – 2020 2. periode Verena Scholz, nestleder
Østfold ØBK  – 2020 2. periode Tulle Ruth Koefoed Jespersen, leder

Kunstsentrene er i 2019 representert ved
Vilde Andrea Brun (Oppland Kunstsenter) og
Kristin (Vestfold Kunstsenter)

Østlandssamarbeidet er i 2019 representert ved
Bjørn Westad