Østlandsutstillingen 2013: åpning 23. mars kl. 13

Lørdag 23. mars har Akershus Kunstsenter gleden av å ønske velkommen til den første åpningen av Østlandsutstillingen 2013. Et mangfold av uttrykk og innholdsmessig stort spenn venter den besøkende i Lillestrøm.

Utstillingen i Akershus Kunstsenter består av 36 arbeider av totalt 27 kunstnere.

Deltagende kunstnere er Ragnhild Nøst Bergem, Ole Brodersen, Anne-Kari Engelstad, Kristian Evju, Marte Gunnufsen, Christine Istad, Andrea Grundt Johns, Ignas Krunglevicius, Geir Moseid, Ingrunn O. Myrland, Anne Sophie Normann, Yvonne Normanseth, Hedvig Lien Rytter, Ulla Schildt, Verena Scholz, Marit Silsand, Ellen Karine Solberg, Lise Birgitte Steingrim, Guri Svindahl, Gunn Tjensvold, Vemund Thoe, Anne Kristine Togstad, Endre Tveitan, Hebe Camilla Wathne, Mikkel Wettre, Astrid Wikstrøm, Ann Kristin Aas.

I år vurdert Østlandsutstillingens jury 332 kunstnere med 828 arbeider.

jury_web Kunstnerne ble valgt ut av en jury bestående av juryleder Astrid Tonoian (kunstner), Morten Nyhus (kunstner), Bjarne Bare (kunstner), Tor-Arne Samuelsen (utstillingsleder Akershus Kunstsenter) og Østlandsutstillingens utstillingsleder Martina Kaufmann.

Fire arena for Østlandsutstillingen 2013

I 2013 har Østlandsutstillingen engasjert seg på fire forskjellige arenaer på Østlandet. Utstillingen åpner først i Akershus Kunstsenter, og deler av utstillingen vil vises i Vestfold Kunstsenter og i utvalgte gallerier i sentrum av Tønsberg. I relasjon til Litteraturfestivalen på Lillehammer vil Østlandsutstillingen arrangere et kunstfaglig seminar og en performance. Både seminaret og performansen vil belyse festivalens tema ”ansvar” sett fra billedkunstfeltets side. I Åsgårdstrand er Østlandsutstilling en samarbeidspartner i prosjektet Kunstanlegg 4: MÅNESKINNSTIEN – MUNCH 150 med flere stedspesifikke kunstverk i uterommet.

Tendenser i årets utstilling

Årets sammensetning av verk kan tematisk knyttes til både analyser, menneskelige tilstander og noen i retning av ubehag. I årets utvalg kan man se at de visuelle virkemidlene i stor grad har vært med på å fremheve og forsterke verkenes innhold. Det er altså en balanse mellom innhold og virkemidler.

 

 

ØstlandsutstillingenFlyerInvitasjon