ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2013 – SEMINAR “KUNST + ANSVAR” – 1. JUNI

KUNST og Ansvar 1 juni 2013 i Galleri Zink i LIllehammerØstlandsutstillingen arrangerer performance og seminar i samarbeid med Lillehammer Litteraturfestival lørdag 1. juni i Lillehammer. Deltagelsen på seminaret er gratis og en bindende påmelding garanterer deg enkel bevertning under seminaret. Send påmeldingen til kontakt@ostlandsutstillingen.no. Siste frist for påmelding er fredag 31.05.13 kl. 1200.

Performance og seminar Info på ett blikk

Her er programmet til seminaret

Seminar program Web

Her er invitasjonene til seminaret

Invitasjon til seminar KUNST OG ANSVAR 1 juni 2013