Østlandsutstillingen 2014: Åpning og seminar 22. mars i Kunstbanken i Hamar

Seminar – Reise – kl. 10
Åpning – kl. 14

Østlandsutstillingens Seminar 2014: Reise

I forbindelse med åpningen av Østlandsutstillingen 2014 i Kunstbanken i Hamar inviterer vi til åpent seminar i Kunstbanken lørdag 22. mars kl. 10. Deltagelsen på seminaret er gratis, men det er bindende påmelding grunnet enkel servering i lunsjpausen. Seminarspråket er både norsk og engelsk.

I forbindelse med åpningen av Østlandsutstillingen 2014 i Kunstbanken i Hamar inviterer vi til åpent seminar i Kunstbanken lørdag 22. mars kl. 10. Deltagelsen på seminaret er gratis, men det er bindende påmelding grunnet enkel servering i lunsjpausen. Seminarspråket er både norsk og engelsk.

Fire foredragsholdere med bred erfaring fra kunstprosjekter i inn og utlandet vil gi oss innsikt i tema ”reise”.

Ole Lislerud: Erfaringer med Kunstproduksjon i utlandet – potensiale og utfordringer.
Innlegget vil se nærmere på potensiale som ligger i å bygge opp et internasjonalt nettverk og karriere i utlandet.

Roswitha Steinkopf: The project: “Art is…”
Presentasjon av et kunstprosjekt som er gjennomført i Europa, USA, Asia og Afrika.

Fernanda Branco: Transversal lines – a performance traveling within
Reise blir diskutert som en metafor i en perfomance.

Christine Istad og Lisa Pacini: Traveling SUN – a road movie and site-specific art project
Presentasjon av et kunstverks reise i inn og utland.

Etter foredragene åpner vi opp for spørsmål og diskusjon.
Åpning av Østlandsutstillingen i Kunstbanken kl. 14.

For påmelding send mail til kontakt@ostlandsutstillingen.no innen 20 mars.

Dato: 22. Mars
Tidspunkt: kl. 1000-1330
Sted: Kunstbanken Hamar, Parkgt. 21