Østlandsutstillingen 2015

2015collage_smal

Kunstere | Kunstverk | Program | Juryen | ØU’s pris |  Konsept | MedieoppslagKatalog | Dokumentasjon

Østlandsutstillingen 2015

Oslo: 6.juni – 5. juli 2015
Galleri BOA – Galleri LNM – Tegnerforbundet

Kiel: 17. januar – 18. mars 2016
Landesbibliothek

Den 36. Østlandsutstilling består av en vandreutstilling i Oslo (06.06.-05.07.2015) og Kiel (17.01.-18.03.2016), seminar, stedsspesifikke verk, performance-program i Oslo samt en to språklig katalog. Årets utstilling er utviklet i samarbeid med galleriene BOA, LNM og Tegnerforbundet i Oslo og billedkunstnerorganisasjon BBK Schleswig-Holstein i Kiel og Landesbibliothek i Kiel.


Dette er årets kunstnere:

 • Jannik Abel
 • Amelia Beavis-Harrison
 • Birgit Brab
 • Karen Ingeborg Bye
 • Ute Diez
 • Berivan Erdogan
 • Helen Karen Eriksen
 • Lissette Escobar
 • Charlie Fjätström
 • Morten Gran
 • Riri Klingenberg Green

 • Kristin Grothe
 • Britta Hansen
 • Dorthe Herup
 • Liv Kristin Holmberg
 • Lene Hval Fossan
 • Ilka Kollath
 • Daisuke Kosugi
 • Heidi Krautwald
 • Ulf Kristiansen
 • Kirsty Kross
 • Hedvig Lien Rytter

 • LINGE&STUB
 • Siw Lurås
 • Elisabeth Mathisen
 • Anke Maria Mueffelmann
 • Hanne B. Nystrøm
 • Shwan Dler Qaradaki
 • Claudia Reinhardt
 • Sabine Riek
 • Bernhard Schwichtenberg
 • Marit Silsand
 • Anne Stokker Sagen

 • Maria Sundby
 • Guri Svindahl
 • Kjetil Teigen
 • Tanja Thorjussen
 • Catrine Thorstensen
 • Anni Tiainen
 • Gunnhild Torgersen
 • Susan Walke
 • Axel Wolf
 • Kristin Ytreberg
 • Heidi Øiseth


Årets kunstverk


 Program 2015

Lørdag 06. Juni

Kl. 11.00 -15.00: Seminar ”Kunst og identitet”. Sentralen, Skippergata 22.

Kl. 16.00: Åpning på Bankplassen og i alle tre gallerier (LNM, BOA, Tegnerforbundet).

Kl. 16.30 -17.30: Performance av Kirsty Kross: Coral Trout Welcome Parade, Oslo.

 

Søndag 07. Juni 

Kl. 13.00 Artist talk / omvisning

Omvisning i galleriene ved Martina Kaufmann + kunstnersamtaler med Jannik Abel, Sabine Riek og LINGE & STUB. Oppmøte i Galleri BOA.

Torsdag 11. Juni

Kl 16.00 -18.00 Performance med Elisabeth Mathisen (i Tegnerforbundet) i samarbeid med Siri Austeen.

Kl 18.00 Møt prisvinnerne i utstillingen. Oppmøte i Tegnerforbundet.

Lørdag 20. Juni 

Performance program


Kl. 13.00 i Oslo Domkirke: Liv Kristin Holmberg og Roey Heifetz (til kl. 21.00): The Dream of a Ridicoulous Man.

Kl. 15.00 foran galleri BOA: Amelia Beavis-Harrison: No New News.

Kl. 16.00 i Anatomigården ved galleri BOA: Morten Gran: America er en bil.

 

Søndag 05. Juli 

Kl. 13.00 Artist talk / omvisning

Omvisning i galleriene ved Martina Kaufmann + kunstnersamtaler med Axel Wolf, Daisuke Kosugi og Berivan Erdogan. Oppmøte galleri BOA.

 

Formidling

Skattejakt med oppgaver tilrettelagt for barn i galleriene i utstillingsperioden.

Passer for alderstrinn: 6-12 år.


 Juryen

Fem kunstnere fra Norge og Tyskland samarbeidet med en kunsthistoriker og en kurator om utvelgelsen av verkene:

 • Natalie Hope O’Donnell (kurator NO/GB)
 • Tulle Ruth Koefoed-Jespersen (kunstner og juryleder, NO)
 • Jens Martin Neumann (kunsthistoriker, D)
 • Anders Petersen (kunstner, D)
 • Monika Rathlev (kunstner, D)
 • Marianne Tjønn (kunstner, NO)
 • Hans Martin Øien (kunstner, NO)

I tillegg bidro representanter fra Performance Art Oslo til utvelgelsen av performancekunstnerne.

426 kunstner fra Østlandet og Schleswig-Holstein søkte med 1018 arbeider om deltagelse på rest Østlandsutstillingen. 52 kunstverk og 5 performances ble valet av jurymen til å presenter de to regionene i  årets Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identität von Mensch und Ort / Identitet: menneske og sted.


Østlandsutstillingens Pris

Prisjury 2015
Prisjury 2015

Østlandsutstillingen 2015 deler ut tre priser; én til utstillingens mest markante to-dimensjonale verk, én til det mest markante tre-dimensjonale arbeidet, og én til det mest markante audio-visuelle verk.

Prisjuryen har bestått av

 • Natalie Hope O´Donnell (kurator NO/UK)
 • Thomas Svæverud (kunstner og styreleder LNM)
 • Halvor Haugen (kunstner og redaktør for Billedkunst)

Vinnerne mottar kr. 15.000,- til kunstfaglig relatert reisevirksomhet.

Årets prisvinnere er: Gunnhild Torgersen, Charlie Fjätström og Shwan Dler Qaradaki.

 

 


Gunnhild Torgersen - A shift within a limited physical space VII, 2015
Gunnhild Torgersen – A shift within a limited physical space VII, 2015

Prisen for det mest markante tredimensjonale verk tildeles Gunnhild Torgersen for verket A shift within a limited physical space VII (2015). 

Juryens begrunnelse

Dette er en brutal og elegant skulptur. Den uttrykker tydelig energien i de enkle operasjonene den er laget gjennom. Her er verket er et spor etter handling: finne, bøye, gjennombore. Samtidig viser materialene som kunstneren benytter seg av, til sammenhenger utenfor verket. Bruken av elementer fra infrastruktur som i sin opprinnelige sammenheng regulerer trafikkens bevegelse (veisperrer), blir tilført nye sjikt i det rommet skulpturen selv skaper. Verket oppleves som både lukkende og åpnende og appellerer til betrakterens nysgjerrighet. Slik føyes nye verb til verkets produksjonsprosess: stoppe opp, se, lete videre.

 

 

 

 

 

 

 

 


Prisvinner Charlie Fjätström: The morning after the nicht before, 2014
Prisvinner Charlie Fjätström: The morning after the nicht before, 2014

Prisen for det mest markante todimensjonale verk tildeles Charlie Fjätström for verket The morning after the night before (2014).

Juryens begrunnelse

This black and white photograph depicts a small village, which could be anywhere in the Scandinavian countryside. The artist has captured the aftermath, the traces of a sub-culture in which tyre-marks decorate the main road that bisects this sleepy little place, a nowhere on the way to somewhere for most who pass through it. The performative remains of the night before are an homage to an aggressive action, to burning rubber for the hell of it, of local rebels without a cause. However, the patterns created on the tarmac also reveal a desire to decorate the landscape, to leave a mark, but a pleasing one. Around the theme of identity, this well-compositioned photographic work captures the essence of a particular rural existence and youthful energy, but its varied signifiers enable the image to resonate beyond mere recognition or nostalgia.

 

 

 

 

 

 

 


Shwan Dler Qaradai - Norwegian Code 1, 2014
Shwan Dler Qaradai – Norwegian Code 1, 2014

Prisen for det mest markante audio-visuelle verk tildeles Shwan Dler Qaradaki  for videoen Norwegian Code, 2014.

Juryens begrunnelse

Shwan Dler Qaradakis videoarbeid er enkelt og likefrem i sin presentasjon av en kompleks problematikk. Genremessig spiller videoen på opplysningsarbeid, med islett av webcam-estetikk og tv-humor. Den lettbente stilen rommer en tankevekkende omgang med stereotypier. Her supplerer lusekofte, glassfiberstrie og en tegnspråktolk innfelt i tv-ruten lett gjenkjennelige karakteristikker av nordmenns sosiale adferd. Det humoristiske i fremføringen saltes imidlertid med en ganske tydelig dose sinne. Idet kunstneren henvender seg til sine «nye landsmenn» med et knippe kortfattede faktaopplysninger om norsk lynne og hverdagskultur. Med selvsikker mine oppkaster kunstneren seg til representant for den hegemoniske kulturen, men på en slik måte at «det norske» gis et komisk skjær. Kunstneren har dessuten tilført det norske språk et nytt ord: «innoverpositivitet».

 

 

 

 


Konsept for Østlandsutstillingen 2015

Med tittelen Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identitet: menneske og sted  vises den 36. Østlandsutstillingen igjen i Oslo, – for første gang på 13 år.

Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de syv østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold. Årets utstilling er et samarbeid mellom Østlandsutstillingen og den tyske billedkunstnerorganisasjonen BBK Schleswig-Holstein.

Utstillingen åpner først i tre visningsrom i Oslo; Galleri LNM, Tegnerforbundet og Galleri BOA sentralt beliggende i Kvadraturen i Oslo. Senere vil utstillingen vises i galleriet i Landesbibliothek i Kiel. Med sin frie innsendelsesrett og anonyme juryering er Østlandsutstillingen en av de få større mønstringene der nykommere vises side om side med de mer etablerte kunstnerne.

I vår samtid utforskes identitet gjennom blant annet forskning, kunst og den enkeltes tanker om eget liv. Vi håper og tror at samtidskunstens mangfoldige uttrykk kan inspirere betrakteren til å forstå sin identitet på nye måter og bidra til å belyse dette universelle, men samtidig stedsspesifikke temaet gjennom interessante innfallsvinkler. Egen opplevelse av identitet kan være sterkt knyttet til ulike steder, og konteksten man opplever kunsten i kan ha stor betydning for hvordan denne sees i sammenheng med både individet og samfunnet.

Gjennom utlysningen av prosjektet inviterte vi derfor kunstnerne til å svare på ulike spørsmål: Hvordan påvirker stedet hvor kunsten sees (kunst i det offentlige rom, kunst på utstillinger, kunst hjemme hos folk), den identitetsdannende prosessen hos mennesker? Påvirkes kunstnerens og betrakterens egen identitet av sted eller kunst? I utstillingen vil man kunne oppleve malerier, tegninger, grafiske arbeider, skulpturer, video, performance og stedsspesifikke verk. Dette brede mediale og visuelle spekteret vil på sin side kunne inspirere publikum til å beskjeftige seg med ulike tanker knyttet til identitet.

Det tematiske fokuset og et ønske om å fremheve performance, har vært nedfelt i utlysningen av søknadsteksten og i juryens arbeid.

Her finner du full utlysningstekst (3 dokumenter) til Østlandsutstillingen 2015.
Hele utlsyningen ØU 2015 pdf

Nytt for 2015 er:
• Tema for årets Østlandsutstillingen speiles i tittelen: Wer ist wo wer? Was ist wo was? – IDENTITET: MENNESKE OG STED
• Det deles ut tre priser à 15.000 kroner – èn pris til det mest markante 2-dimensjonale verk, èn pris til det mest markante 3-dimensjonale verk og èn pris til det mest markante audio-visuelle verk.
• Det utarbeides et performance-program for Oslo i samarbeid med Performance Art Oslo.
• I samarbeid med Billedhoggerforeningen velges det ut en utendørs skulptur til Christiania Torv.


Medieoppslag

Østlandsutstillingen 2015 får mediaomtale i forbindelsen med åpningen i Kiel

Axel Wolf´s skulptur i Kiel
Axel Wolf´s skulptur i Kiel

Avisen Kieler Express skrev om visningen av utstillingen «Wer ist wo wer? Was ist wo was? Identität von Mensch und Ort» 20.01.2016: Eine Frage der Identität (Et spørsmål om Identität).
Les hele forsideartikkelen her

Les midtside oppslag: Zerbrechliche Identitäten (Skjøre identiteter) her.


Charlie Fjätström: The morning after the night before, 2014
Charlie Fjätström: The morning after the night before, 2014

To omtaler og en anmeldelse fra svenske og norske aviser

10. -11. juni 2015

Härjedalsfotograf vinner pris i Norge

Tidningen Härjedalen og nettmagasinet ÖP.sv hedrer  Charlie Fjätström som en av tre prisvinnere på året Østlandsutstillingen. Prisen består av 15 000 NOK til kunstrelateret reiser og aktiviteter. Bildet er del av serien «Hema».

Les de svenske artiklene i Tidningen Härjedalen og ÖP.sv.


Maria Sundby, The Rest in Pieces, 2011-2014
Maria Sundby, The Rest in Pieces, 2011-2014

Halvhjertet om identitet

06. juni 2015

Til tross for halvhjertet overskrift lover Aftenposten at «Østlandsutstillingen byr på enkelte gullkorn» 

Kjetil Røed trekker frem flere kunstere som vellykket setter om sine egne tolkninger av identetetsbegrepet i verk stilt ut på Østlandsutstillingen.


Katalog

Katalogforside 2015
Katalogforside 2015

Her kan du laste ned katalogen 2015.


Dokumentasjon Østlandsutstillingen 2015 i Norge

Dokumentasjon Østlandsutstillinge 2015 i Schleswig-Holstein