Østlandsutstillingen 2016

Kunstnere | Kunstverk | Program | ØU’s pris | Juryen | Konsept | Medieoppslag | Katalog | Dokumenstasjon

Akershus Kunstsenter: 02.04.-30.04.16
Oppland Kunstsenter: 14.05.-19.06.16
Vestfold Kunstsenter: 17.09.-16.10.16

Årets Østlandsutstilling er den 37. i rekka, og vises i Akershus Kunstsenter, Oppland Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter. I tillegg til vandreutstillingen arrangerer Østlandsutstillingen i år seminaret Lokal? Regional? Golbal? i Lillestrøm, to perfomrance i Lillehammer og en perfomrance i Tønsberg.


Dette er årets kunstnere:

 • Terje Abusdal
 • Hilde Alfhei
 • Aleksander Johan Andreassen
 • Joakim Blattmann
 • Aud Bækkelund
 • Siren Elise Dversnes Dahle
 • Anne Marthe Dyvi
 • Marisa Ferreira
 • Hanne Lydia Opøien Figenschou
 • Charlie Fjätström
 • Mona Grønstad,
 • Johannes Borchgrevink Hansen
 • Emmy Harnes
 • Line Hatland
 • Dorthe Herup
 • Live Hilton
 • Hanne Frey Husø
 • Tonje Høydahl Sørli
 • Christine Istad
 • Cecilia Jiménez Ojeda
 • Karl Eivind Jørgensen
 • Marthe Karen Kampen
 • Jan Marius Kiøsterud
 • Ulf Kristiansen
 • Mona K. Lalim
 • Karen Lidal
 • Anne Cecilie Lie
 • Hedvig Lien Rytter
 • Sarah Vajira Lindström
 • Ana Maria Lopez
 • Odd Maure
 • Ingrunn O. Myrland
 • Greger Stolt Nilsen
 • Martinka Bobrikova
  & Oscar de Carmen
 • Janne Paulsen
 • John K. Raustein
 • Hilde Rodahl
 • Hanna Roloff,
 •  Ulla Schildt
 • Line Schjølberg
 • Leo Shumba
 • Marit Silsand
 • Kjetil Skøien
 • Ellen Henriette Suhrke
  & Hilde Skevik
 • Eline Medbøe Thoresen
 • Ellen Grimm Torstensen
 • Kristin von Hirsch
 • Gelawesh Waledkhani
 • Margrethe Weisser
 • Siri Wohrm
 • Barbora Zezulová


Årets kunstverk

 


 Program 2016

Akershus Kunstsenter Program

Fredag 01. april
kl. 14.00 Preview

Lørdag 02. april
Kl. 11.00 -14.30: Seminar Lokal? Regional? Global?, Fagerborg Hotell, Storgata 37, Lillestrøm
Kl. 15.00: Åpning i Akershus Kunstsenter

Lørdag 14. mai
Åpning i Oppland Kunstsenter
Kunstnerfest i Lillehammer
Perfomrance ved Ellen Surkhe og Hilde Skevik Ratio #1 og Ratio #2.

Søndag 19 juni
Artist talk med prisvinner Sarah Vajira Lindström og Opplandkunstneren Ingrunn O Myrland

Uke 21
Performance ved Kjetil Skøien Første og siste setning under Litteraturfestival i Lillehammer.

Lørdag 17. september
Åpning Vestfold Kunstsenter
Performance ved Anne Cecilie Lie Colume.

Formidling
Uke 14 og uke 15 Formidling av Østlandsutstillinge til alle 3. klassinger i Skedsmo Kommune gjennom Den Kulturelel skolesekken.
Uke 20 og uke 21 Formidling av Østlandsutstillinge til 8. og 9. klassinger i Lillehammer Kommune gjennom Den Kulturelel skolesekken.

Oppland Kunstsenter Program

Lørdag 14. Juni
Kl. 13 Preview for kunstnere og jury
Kl. 14 Åpning ved Anne-Lise Marstein, Leder av komite for opplæring og kultur og Prisutdeling ved kunstkritiker Lars Elton
Kl. 16 Performance Ratio #1 og #2 ved kunstnerduo Suhrke&Skevik
Kl. 17 Fest (bindene påmelding – se invitasjon)

Torsdag 19 mai
Kl. 13 omvisning for Østlandssamarbeidet

Fredag 27 mai
Kl. 12 kunstlunsj i utstillingen
Kl 13 – 16 Performance av Kjetil Skøien

Lørdag 28 mai
Kl. 13-16 Performance av Kjetil Skøien

Søndag 19 juni
Kl. 14 finisasje og artist talk med Ingrunn Myrland og Sarah Vajira Lindström

Formidling
Omvisninger for alle 8. klassinger i Lillehammer gjennom den Kulturelle Skolesekken i ukedagene pluss gratis offentlige omvisninger i helgene.


 Juryen

Juryen blir hvert år satt sammen av tre kunstnervalgte representanter fra Østlandet, i tillegg til én represen­ tant fra visningsinstitusjonene og Østlandsutstillingens daglige leder. Juryen har i år bestått av

 • Marianne Tjønn (kunstner, NO)
 • Hans Martin Øien (kunstner, NO)
 • Tulle Ruth Koefoed-Jespersen (kunstner og juryleder, NO)
 • Monica Holmen (Akershus Kunstsenter)
 • Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen)

I tillegg bidro representanter Oppland Kunstsenter, Vestfold Kunstsenter, Galleri Elephant og Johannes Deimling til utvelgelsen av performancekunstnerne.

Juryens uttalelse: I utstillinger som baserer seg på fri innsendelse vil man kanskje kunne spore noen tendenser, og til en viss grad kan man si at Østlandsutstillingen «tar tempera­ turen på samtidskunsten i regionen». I den grad årets utstilling lar seg samle om tendenser, har juryen regi­ strert at flere av arbeidene føyer seg inn i en trend som man også ser ellers i kunstfeltet: Kunstnerne har en følsomhet for materialene, og lar utforskning av materialitet og mediets egenart spille en hovedrolle i sine arbeider.

Til årets utstilling har 491 søkere sendt inn til sammen 1214 arbeider. 52 verk av 51 kunstnere og kunstnergrupper ble antatt til Østlandsutstillinge 2016.


Østlandsutstillingens Pris

Østlandsutstillingens Pris 2016
Østlandsutstillingen deler hvert år ut en pris til utstillingens mest markante verk. I 2016 konkurrerte 51 kunstnere om å vinne denne prisen. Prisen ble delt ut under åpningen av Østlandsutstillines Turnéutstilling i Lillehammer, 14. mai.

Årets pris tildeles Sarah Vajira Lindström.

Prisjuryen besto av Lars Elton (kritiker og skribent) og juryleder for Østlandsutstillingen Monica Holmen (Akershus Kunstsenter og skribent).

Prisvinneren mottar kr. 50.000,- til kunstfaglig relatert reisevirksomhet.

Juryens begrunnelse
Til tross for flere sterke kandidater i årets utstilling, var prisjuryen aldri i tvil om vinneren av årets Østlandsutstillingens pris. Med et prosjekt som fremstår som estetisk tiltalende og samtidig balanserer på grensen til det avskrekkende, står Sarah Varja Lindström uten tvil bak det mest markante arbeidet i årets Østlandsutstilling. En rekke ulike objekter som minner om noe fra naturen eller inne i kroppen er nøye sortert i petriskåler og glassbeholdere, tilsynelatende sortert etter art og opphav, og nøye plassert på et klinisk stålbord.

Umiddelbart fremkaller verket assossiasjoner til reelle objekter, funnet i havet, skogen eller til og med i kroppen. Ved nærmere ettersyn blir dette imidlertid raskt avkreftet: Alle objekter viser seg å være håndlagede av tekstile og syntetiske materialer. I verket har hun eksperimentert med ulike teknikker og materialer: Knytteteknikker, varmefiksering, broderi, smelting og brenning av materialer som tekstil, plast og gummi danner objekter som minner om gjenstander fra naturen.

I et språk med tydelig slektskap til det klinisk vitenskapelige, framkaller Lindström både positive og negative følelser hos betrakteren. Verket problematiserer menneskets behov for å kategorisere og systematisere, noe som igjen viser til og minner oss om en parallell – og ikke minst aktuell – kategorisering og båssetting av mennesker på bakgrunn av etnisitet.

Om verket har Lindström selv sagt at Unidentified Objects reflekterer hennes egen besettelse av å samle på former og ting hun finner i naturen. Per i dag består samlingen av nesten 100 små uidentifiserbare objekter.

Lindströms ønske med verket er «å vekke nysgjerrigheten og å gi besøkeren opplevelsen av et kuratert møte med naturen, et besøk i et naturhistorisk arkiv eller i et mikrobiologisk laboratorium». Et ønske som prisjuryen i aller høyeste grad mener hun har innfridd.

Hederlig Omtale 2016
 I tillegg til Østlandsutstillingens pris 2016 ønsket prisjuryen også å fremheve tre verk ved å gi dem hederlig omtale.

Hanne Lydia Opøien Figenschous tegning The Bag utført i hvit fargeblyant på sort papir, avbilder en typisk turistveske fra den greske øya Lesvos. For den som kjenner Opøiens kunstnerskap, representerer verket en vending i kunstnerskapet. Samtidig er streken velkjent, og motivet har den samme kritiske brodden som man så ofte finner hos henne. Aktualiteten i verket er i dag sterk knyttet til Europas håndtering av flyktninger i Hellas, men åpner også for kommentarer til eurokrisen, til turisters overfladiske forhold til greske øyer eller til den greske mytologien. Det siste tydeliggjør hvor avhengig lesingen er av tiden kunstverket fremstår i: For noen få år siden ville ikke dette kunstverket fått oss til å tenke på flyktninger.

Joakim Blattmanns lydinstallasjon There is some space in-between #2 inviterer betrakteren til å involvere flere sanser samtidig. På et visuelt nivå antar installasjonen med brukte glassplater og kontakthøyttalere en egen estetikk. Samtidig må man her ta i bruk hørselen, og gå inn i verket på mer enn én måte. At lyden vi hører kommer fra platene selv, formidlet gjennom kontakthøyttalere, skaper en særdeles fascinerende dimensjon ved verket. Kan døde materialer ha lyd? Og dersom de har en egen lyd, er de egentlig uten liv? Lydene forsvinner like fort som de oppstår, slik at verket også åpner opp for refleksjoner rundt forgjengelighet og flyktighet.

Expanded Series II av Marisa Ferreira er et tiltalende, visuelt slående og fargesterkt veggobjekt. Gjennom sin romlighet inviterer det betrakteren til å bevege seg rundt verket og betrakte det fra ulike vinkler. Kunstverket refererer til den modernistiske kunsthistorien og tolker den med en personlig vri og en forfriskende dreining. Fargebruken tilhører vår tid, og selv om verket står i en sterk tradisjon, har kunstneren maktet å finne sin egen retning.


Konsept for Østlandsutstillingen 2016

Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. Årets utstilling hadde ingen tema, men et ønske om å engasjere seg på flere lokale arena i sammnehng med visning av utstillingen i Lillestrøm, Lillehammer og Tønsberg.

Hovedutstillingen med alle fysiske kunstverk ble vist i Akershus Kunstsenter og turnéutstillingen ble vist i Oppland Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter. Utover galleriutstillingene fokuserte Østlandsutstillingen både på seminar, performancer, kunstnersamtaler og debatter på de tre visningssteder. Dette bidro til å forsterker den lokale forankringen på hvert visningssted og gamulighet til å ta opp aktuelle problemstillinger.

Seminar

Årets første seminar, Lokal? Regional? Global? ble utviklet i samarbeid med kunsthistoriker og frilanse Gerd Elise Mørland. Seminaret ble avholdt i Lillestrøm før åpningen av hovedutstillingen 2. april 2016. Klikk her for flere bilder fra seminaret her og for invitasjonen her.

Dialogmøte

Årets andre seminar var organisert som et dialogmøte mellom regionens kunstner, politikere, kulturbyrokrater og deltagerne fra utstillingen. 13. oktober startet dialogmøtet Kunstnernes rolle og vilkår i samfunnet med performancen av Anne Cecilie Lie i Vestfold Kunstsenter og grunnet stor påmelding forflyttet vi oss videre til fylketshusets Tingsal. Last ned invitasjonen her, flere bilder her og kort pressemelding her.

Artist talk

Det ble gjennomført en artist talk med Opplandkunstneren Ingrunn O. Myrland og årets prisvinner Sarah Vajira Lindström i Oppland Kunstsenter 19 juni. Last ned oppsummeringen her. Foto: ØU og Tor Arne Brekne

Performance

Performancen Ratio #1 og #2 ble gjennomført av kunstnerduoen Ellen Suhrke og Hilde Skevik under åpningen av turnéutstillingen i Oppland Kunstenter lørdag 14. mai.

Performancen Første og Siste setning ble holdt av Kjetil Skøien under Litteraturfestivalen i Lillehammer 27.-28. mai 2016. Klikk her for flere bilder.

 


Mediaoppslag

Avis

Budstikka 10.04.16

Romerikets Blad 30.03.16

Byavisen 19.05.16 Blad fem til side 29.

https://issuu.com/byavis/docs/byavis_2016_19/28


Katalog

Her kan du laste ned katalogen 2016:

Full size: Katalog

Small: KatalogØU2016Small

 

Dette er utlysningsdokumentene: Les gjerne søkerveiledningen og reglementet først. Deretter kan du fylle ut søknadsskjema.


Dokumentasjon av utstillingene 2017