Østlandsutstillingen 2018

Nederste rad: Peder K Bugge, Karl Ingar Røys, Yngvill Myhre, Anne Ingeborg Blom Andersskog. Øverste rad: Endre Aalrust, Solveig Lønseth, Peter Mohall, Petter Buhagen, Bjørn Bjarre, Anders Pfeffer Gjengedal, Elin Glærum Haugland og Patrik Berg.

Kunstere | Kunstverk | Program | Juryen | ØU’s pris |  Konsept | MedieoppslagKatalog | Dokumentasjon

Østlandsutstillingen 2018

Vestfossen Kunstlaboratorium:       05.05.-12.08.18
Trafo Kunsthall:                                  09.06.-01.07.18

 

Årets Østlandsutstilling er den 39. i rekka, og vises i Vestfossen Kunstlaboratorium og Trafo Kunsthall.


Dette er årets kunstnere:

 • Anne Ingeborg Blom Andersskog
 • Damir Avdagic
 • Javier Barrios
 • Patrik Berg
 • Bjørn Bjarre
 • Peder K Bugge
 • Petter Buhagen
 • Sandra Burek
 • Mattias Cantzler
 • Anne Marthe Dyvi & Mao Mallona
 • Per Ellef Eltvedt,
 • Anne-Kari Engelstad
 • Pete Fleming
 • Anders Pfeffer Gjengedal
 • Danuta Haremska
 • Elin Glærum Haugland
 • Hilde Honerud
 • Kristin Lindberg
 • Ana Maria Lopez
 • Solveig Lønseth
 • Peter Mohall
 • Yngvill Myhre
 • Berit Myrvold
 • Astrid Mørland
 • Øystein Wyller Odden
 • Arne Revheim
 • Hedvig Lien Rytter
 • Sara Rönnbäck
 • Karl Ingar Røys
 • Alf Christian Samuelsen
 • Verena Scholz & Claudia Ammann
 • Marit Silsand
 • Wendy Elvedal Stolp
 • Øyvind Sørfjordmo
 • Ingrid Torvund
 • Ayatgali Tuleubek
 • Gelawesh Waledkhani
 • Anne Cathrine Grieg Wiersholm
 • Endre Aalrust


Årets kunstverk

 


Program 2018

Vestfossen Kunstlaboratorium

Lørdag 05. mai
kl 13.30 Utstillingsåpning

Trafo Kunsthall

Lørdag 9. juni
kl. 13.00 Utstillingsåpning og prisutdeling

 

 


 Juryen

Fri innsendelsesrett og anonym juryering er urokkelige grunnpilarer for Østlandsutstillingen. Juryen er en garantist for faglig kvalitet og dens sammensetning vil naturlig prege utstillingene. Juryen blir hvert år satt sammen av tre kunstnervalgte representanter fra Østlandet, i tillegg til én representant fra visningsinstitusjonene og Østlandsutstillingens daglige leder. I år besto juryen av

 • Edith Spira (kunstner og juryleder)
 • Anna M Sigmond Gudmundsdottir (kunstner)
 • Sverre Gullesen (kunstner)
 • Lars-Andreas Kristiansen (Vestfossen Kunstlaboratorium)
 • Anne Siv Falkenberg Pedersen (Trafo Kunsthall)
 • Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen).

 

727 kunstnere søkte med 2496 arbeider om deltagelse – 78 verk av 39 kunstnere og kunstnergrupper ble antatt til Østlandsutstillingen 2018.


Østlandsutstillingens Pris

 

 

 


Konsept for Østlandsutstillingen 2018

Årets utstilling vises i Vestfossen Kunstlaboratorium og Trafo Kunsthall.

Hvert år arrangerer Østlandsutstillignen artist talks, seminarere og andre faglig eventer i forbindelse med visning av utstillingen på de ulike steder.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Katalog

Her kommer Web-katalogen 2018

 

 


Dokumentasjon av utstillingene 2018


Her vises det bilder fra årets visningssteder: Dokumentasjon av hele utstillingen, fra åpningen, fra formidlingen, fra monteringen og på slutten finner du utlysningsdokumentene som lå til grunnen for årets utstilling.

 

 

 

Dette er utlysningsdokumentene

Her kan du laste ned søknadsreglementetsøknadsveiledning og få svar på ofte stillte spørsmål samt få tilgang til søknadsskjema.

Om årets utstilling

Østlandsutstillingens viktigste oppgave er å arran­gere en årlig utstilling i landsdelen, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk.

Begge prosjekter er finansiert av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold gjennom Østlandssamarbeidet.

Østlandsutstillingen 2018 vises 2 steder i Norge med første åpning i Vestfossen Kunstsenter 5. mai. Søknadsprosessen er nå avsluttet.