Østlandsutstillingen 2018

Nederste rad: Peder K Bugge, Karl Ingar Røys, Yngvill Myhre, Anne Ingeborg Blom Andersskog. Øverste rad: Endre Aalrust, Solveig Lønseth, Peter Mohall, Petter Buhagen, Bjørn Bjarre, Anders Pfeffer Gjengedal, Elin Glærum Haugland og Patrik Berg.

Kunstnere | Kunstverk | Program | Juryen | ØU’s pris |  Konsept | MedieoppslagKatalog | Dokumentasjon

Østlandsutstillingen 2018
Vestfossen Kunstlaboratorium (05.05.-12.08.18)
Trafo Kunsthall (09.06.-01.07.18)

Jury 2018: Edith Spira (Vestfold), Anna Sigmond Gudmundsdottir (Oppland), Sverre Gullesen (BOA), Lars-Andreas T. Kristiansen (Vestfossen Kunstlaboratorium), Martina Kaufmann (ØU). I andre juryeringen var Anne Siv Falkenberg Pedersen (Trafo Kunsthall ) tilstede.

Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold.

Årets Østlandsutstilling er den 39. i rekka, og vises i Vestfossen Kunstlaboratorium og Trafo Kunsthall.


Dette er årets kunstnere:

 • Anne Ingeborg Blom Andersskog
 • Damir Avdagic
 • Javier Barrios
 • Patrik Berg
 • Bjørn Bjarre
 • Peder K Bugge
 • Petter Buhagen
 • Sandra Burek
 • Mattias Cantzler
 • Anne Marthe Dyvi & Mao Mallona
 • Per Ellef Eltvedt
 • Anne-Kari Engelstad
 • Pete Fleming
 • Anders Pfeffer Gjengedal
 • Danuta Haremska
 • Elin Glærum Haugland
 • Hilde Honerud
 • Kristin Lindberg
 • Ana Maria Lopez
 • Solveig Lønseth
 • Peter Mohall
 • Yngvill Myhre
 • Berit Myrvold
 • Astrid Mørland
 • Øystein Wyller Odden
 • Arne Revheim
 • Hedvig Lien Rytter
 • Sara Rönnbäck
 • Karl Ingar Røys
 • Alf Christian Samuelsen
 • Verena Scholz & Claudia Ammann
 • Marit Silsand
 • Wendy Elvedal Stolp
 • Øyvind Sørfjordmo
 • Ingrid Torvund
 • Ayatgali Tuleubek
 • Gelawesh Waledkhani
 • Anne Cathrine Grieg Wiersholm
 • Endre Aalrust


Årets kunstverk

 


Program 2018

Vestfossen Kunstlaboratorium

Lørdag 05. mai
kl 13.30 Utstillingsåpning
Invitasjon til åpning av Østlandsutstillingen 2018 på Vestfossen
Invitasjon til sesongåpning på Vestfossen Kunstlaboratorium

Gratis formidling i utstillingene hver søndag kl. 13 og kl. 15.

Trafo Kunsthall

Lørdag 9. juni
kl. 13.00 Utstillingsåpning og prisutdeling
Invitasjon til åpningen av Østlandsutstillingen 2018 i Trafo Kunsthall
Søndag 12. juni kl. 1230 Artist talk på Vestfossen og i Trafo Kunsthall
Fredag 22. juni kl. 17 Omvisning på polsk i Trafo Kunsthall
Søndag 1. juli Artist talk  i Trafo Kunsthall

 

 


 Juryen

Fri innsendelsesrett og anonym juryering er urokkelige grunnpilarer for Østlandsutstillingen. Juryen er en garantist for faglig kvalitet og dens sammensetning vil naturlig prege utstillingene. Juryen blir hvert år satt sammen av tre kunstnervalgte representanter fra Østlandet, i tillegg til én representant fra visningsinstitusjonene og Østlandsutstillingens daglige leder. I år besto juryen av

 • Edith Spira (kunstner og juryleder)
 • Anna M Sigmond Gudmundsdottir (kunstner)
 • Sverre Gullesen (kunstner)
 • Lars-Andreas Kristiansen (Vestfossen Kunstlaboratorium)
 • Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen)
 • I andre juryeringen var Anne Siv Falkenberg Pedersen (Trafo Kunsthall ) tilstede
Jury 2018 Vestfossen: Sverre Gullesen, Edith Spira, Anne Siv Falkenberg Pedersen , Martina Kaufmann, Anna Sigmond Gudmundsdottir (Lars-Andreas T. Kristiansen ikke med på bilde)

727 kunstnere søkte med 2496 arbeider om deltagelse – 78 verk av 39 kunstnere og kunstnergrupper ble antatt til Østlandsutstillingen 2018.


Østlandsutstillingens Pris

Østlandsutstillingen deler hvert år ut en pris til utstillingens mest markante verk. Østlandsutstillingens pris 2018 tildeles Ayatgali Tuleubek for verket «The Invisible Handjob of the New Economy».

Prisvinner Ayatgali Tuleubek sammen med prisjuryen S Gullesen og B Hatterud, fylkesordfører Anette Solli og prosjekleder Anne Silje Kolseth.

Prisjuryen har i år bestått av Sverre Gullesen, billedkunstner og representant for Østlandsutstillingens jury, samt Bjørn Hatterud, frilans skribent, kritiker, kurator og musiker. Prisjuryen valgte The Invisible Handjob of the New Economy som det mest markante verket på Østlandsutstillingen 2018 og begrunner valget slik: Årets mest markante verk 2018 er kanskje ikke et verk folk flest vil ha hatt hengende over sofaen. Det er heller ikke det mest visuelt høyt-skrikende i utstillingen. Men verket formidler på enkelt og underfundig vis viktige trekk i tiden – som på sikt vil angå oss alle. …

Dette verkets tittel «The Invisible Handjob of the New Economy» er et ordspill. «The Invisible Hand» er en vanlig måte å omtale markedsøkonomien på, der milliarder av valg av markedets aktører leder økonomien og verden framover. Man sier at hånden er usynlig, fordi makten er spredt på et utall av hender – som sammen dytter verden i ulike retninger.

Handjob betyr onani i engelsk slang. Samtidig kan det oversettes direkte som hånd-jobb. Det er hender som arbeider vi ser på filmen, og i en verden der arbeid gjøres av roboter vil disse hendene forsvinne og bli usynlige. I denne nye økonomien endres maktforholdene. Istedenfor en situasjon der markedets makt er usynlig, fordi den er spredt over mange aktører – vil den nye økonomien skape en ny og usynlig makt –de som eier robotene.

Onani er en metafor for det uproduktive, det ukjærlige, det egoistiske og ensomme. Man uttømmer sitt eget behov, uten at det gir noe for noen andre. Ayatgali Tuleubeks verk viser hvordan en økonomi styrt av de som eier eller har tilgang til roboter, samtidig som folk flest blir overflødiggjort, gir en slags maktens onani – en markedets håndjager.

Les hele begrunnelsen fra juyen her.

 

 


Konsept for Østlandsutstillingen 2018

 

Årets Østlandsutstilling, den 39. i rekken, består av to likestilte utstillinger som vises overlappende i Vestfossen Kunstlaboratorium fra 5. mai og i Trafo Kunsthall fra 9. juni.

Mange kjenner Østlandsutstillingen som en vandreutstilling av samtidskunst, der antatte verk forflyttes fra visningssted til visningssted og fra fylke til fylke. Årets presentasjon skiller seg på dette vis fra den vanlige presentasjonsmåten. Likevel gjenfinnes de identitetsskapende rammene for alle Østlandsutstillinger også i årets presentasjon: fri innsendelse fra kunstnere med tilknytting til Østlandet (født, bosatt, studerer). De innsendte verkene blir så studert nøye av en jury med fagfeller som setter sammen den endelige utstillingen.

Årets to utstillingssteder er på mange måter ulike hverandre, men har også visse fellestrekk – beliggenheten, i direkte nærhet til en togstasjon, og lokalitetenes opprinnelse fra industriell virksomhet. I Vestfossen eksisterte det fra 1886 til 1970 en papir- og cellulose fabrikk. Fabrikken ble nedlagt i 1970 og stod deretter tom i over 20 år, frem til kunstneren Morten Viskum kjøpte bygningen i 2001 og forvandlet de gamle fabrikklokalene til et visningssted for samtidskunst. Transformator-stasjonen i Asker ble bygget i 1922 for å sikre strømforsyning til Drammensbanen. Etter nedleggelsen av transformatorvirksomheten åpnet Galleri Trafo her i 2006. Begge bygningene i Vestfossen og Asker er bygget i teglstein og begge visningssteder har flotte gallerirom med stor takhøyde i røffe bygninger. Begge institusjoner har bygget seg opp basert på frivillig innsats fra idealister, Vestfossen basert på kunstnerdrevet initiativ og Trafo basert på samarbeid mellom politikere og kunstnere. Vi ser frem til å vise hele Østlandsutstillingen for besøkende i disse to flotte lokalene.

 


Medieoppslag

www.akershus.no/nyheter 13.06.2018

Dagsavisen 2018 05 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Katalog

Her kan du laste ned Web-katalogen 2018.

Katalog2018TTwebNy

Katalogforside 2018

Dokumentasjon av utstillingene 2018


Her vises det bilder fra årets visningssteder: Dokumentasjon av hele utstillingen, fra åpningen, fra formidlingen, fra monteringen og på slutten finner du utlysningsdokumentene som lå til grunnen for årets utstilling.

Dokumentasjon av Østlandsutstillingen 2018 i Vestfossen Foto Nina Amsten

Dokumentasjon av Østlandsutstillinge 2018 i Trafo Kunsthall Foto Jens Hamran

Fra åpningen av Østlandsutstillingen 2018 i Trafo Kunsthall Foto ØU

Fra åpningen av Østlandsutstillingen 2018 på Vestfossen Foto ØU

Bilder fra PREVIEW VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM

Preview – Foto: V Scholz

 

 

 

 

 

 

Dette er utlysningsdokumentene

Her kan du laste ned søknadsreglementetsøknadsveiledning og få svar på ofte stillte spørsmål samt få tilgang til søknadsskjema.

Om årets utstilling

Østlandsutstillingens viktigste oppgave er å arran­gere en årlig utstilling i landsdelen, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk.

Begge prosjekter er finansiert av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold gjennom Østlandssamarbeidet.

Østlandsutstillingen 2018 vises 2 steder i Norge med første åpning i Vestfossen Kunstsenter 5. mai. Søknadsprosessen er nå avsluttet.